Komunikaty

Na ASP w Gdańsku działa informatyczny system przekazywania informacji dla studentów.

Obowiązkiem każdego studenta ASP  jest założenia konta zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 

 

 

 

03.01.2017

Konsultacje społeczne dotyczące spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 (17 listopada – 16 stycznia 2017 r.). Więcej  informacji na stronie: http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl/
 

 

08.12.2016

Drodzy Studenci,

uprzejmie informujemy, że w związku z obchodami Święta Uczelni w dniu 9 grudnia 2016 r. (piątek) od godziny 12:00 zostały ogłoszone godziny rektorskie.

 


 

16.11.2016

 
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego JANTAR ogłasza nabór do grupy studenckiej
 
 
Jak co roku, w październiku nasi przedstawiciele opanują wszystkie wydziały Uniwersytetu Gdańskiego, by namówić studentów do przyłączenia się do zespołu.
 
Członkostwo w „Jantarze” to dużo więcej niż zajęcia taneczne – to wspólne wyjazdy i imprezy, a także dodatkowe bonusy ułatwiające studenckie życie – zaliczenie z zajęć wychowania fizycznego, możliwość ubiegania się o nagrody Rektora i wiele innych. Zapraszamy!
 
KIEDY?
17 października (poniedziałek), godz. 19:00,
20 października (czwartek), godz. 19:00,
 
GDZIE?
sala gimnastyczna na dawnym Wydziale Chemii UG, ul. Sobieskiego 18/19.
 
 

 

10.10.2016

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, że w związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2016/2017 w dniu 14 października 2016 r. ogłoszone zostały godziny rektorskie od 12:00 do 15:00.

 


 

Z uwagi na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego
w piątek 14.10.2016 r.
Sekcja Toku Studiów
czynna w godzinach 9:00 - 11:00

 
14.10.2016 r. przyjmowanie wniosków o stypendium Rektora w godz. 9:00 - 11:00
 

 


Wrześniowa sesja poprawkowa !!!

Przypominamy o konieczności poddania pisemnej części pracy dyplomowej PROCEDURZE ANTYPLAGIATOWEj obowiązującej na ASP w Gdańsku.

 Po uzyskaniu akceptacji przez promotora/opiekuna pracy pisemnej, student zobowiązany jest:

  • uzupełnić dane odnośnie dyplomu w Panelu studenta w zakładce DYPLOM (wg instrukcji podanej w procedurze dyplomowej), po dodaniu dyplomu przez pracownika STS.
  • wgrać do Panelu studenta plik z pisemną częścią pracy dyplomowej, sformatowaną według wyznaczonych parametrów (doc, odt, rtf, PDF – nie skan), zaznaczając w systemie, że ta praca ma zostać poddana kontroli antyplagiatowej oraz ma być zamieszczona w ORPPD;
  • złożyć u Operatora ISA (w Bibliotece) w terminie 05.09 – 09.09.2016r. pisemną zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej wg wzoru  (zał. nr 1) oraz wydrukowaną pracę pisemną wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD. Praca, płyta i koperta, do której należy włożyć CD winny być podpisane imieniem i nazwiskiem przez promotora/opiekuna pracy pisemnej, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze dyplomowania.


Szczegółowe wytyczne znajdują się w zakładce TU