Płatności

Opłaty dla studentów
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
na rok akademicki 2016/17*

 

Opłata dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć
Za powtarzanie każdego przedmiotu 500 zł
Za powtarzanie przedmiotu objętego wpisem warunkowym 500 zł
Maksymalna opłata 4000 zł
Opłaty za indeks, legitymację, duplikaty
Opłata za indeks 4 zł
Opłata za duplikat indeksu 6 zł
Opłata za elektroniczną legitymację 17 zł
Opłata za duplikat legitymacji 25,50 zł
Dyplomy
Opłata za wydanie dyplomu w wersji polskiej 60 zł
Opłata za wydanie duplikatu do dyplomu w wersji polskiej 90 zł
Opłata za wydanie dyplomu w wersji angielskiej 40 zł
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu w wersji angielskiej 60 zł
Opłaty czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych
Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października) 7200 zł

Opłata wniesiona w 2 ratach:

  • I rata – do 10 października
  • II rata – do 10 lutego
3700 zł

Opłata wniesiona w 8 ratach:

  • I rata – do 10 października
  • II rata – 10 listopada
  • III rata – 10 grudnia
  • IV rata – 10 stycznia
  • V rata – 10 lutego
  • VI rata – 10 marca
  • VII rata – 10 kwietnia
  • VIII rata – 10 maja
930 zł

 


*Na podstawie: