Płatności

Opłaty dla studentów
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
na rok akademicki 2018/19*

 

Opłata dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć
Za powtarzanie każdego przedmiotu 500 zł
Za powtarzanie przedmiotu objętego wpisem warunkowym 500 zł
Maksymalna opłata 4000 zł
Opłaty za legitymację, duplikaty
Opłata za elektroniczną legitymację 17 zł
Opłata za duplikat legitymacji 25,50 zł
Dyplomy
Opłata za wydanie dyplomu w wersji polskiej 60 zł
Opłata za wydanie duplikatu do dyplomu w wersji polskiej 90 zł
Opłata za wydanie dyplomu w wersji angielskiej 40 zł
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu w wersji angielskiej 60 zł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł
Opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 45 zł
Opłaty czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych
Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października) 7400 zł

Opłata wniesiona w 2 ratach:

  • I rata – do 10 października
  • II rata – do 10 lutego
3900 zł

Opłata wniesiona w 8 ratach:

  • I rata – do 10 października
  • II rata – 10 listopada
  • III rata – 10 grudnia
  • IV rata – 10 stycznia
  • V rata – 10 lutego
  • VI rata – 10 marca
  • VII rata – 10 kwietnia
  • VIII rata – 10 maja
990 zł

 


*Na podstawie: