Płatności

Opłaty dla studentów
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
na rok akademicki 2016/17*

 

Opłata dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć
 Za powtarzanie każdego przedmiotu 500 zł
 Za powtarzanie przedmiotu objętego wpisem warunkowym 500 zł
 Maksymalna opłata 4000 zł
Opłaty za indeks, legitymację, duplikaty
 Opłata za indeks 4 zł
 Opłata za duplikat indeksu 6 zł
 Opłata za elektroniczną legitymację 17 zł
 Opłata za duplikat legitymacji 25,50 zł
Dyplomy
 Opłata za wydanie dyplomu w wersji polskiej 60 zł
 Opłata za wydanie duplikatu do dyplomu w wersji polskiej 90 zł
 Opłata za wydanie dyplomu w wersji angielskiej 40 zł
 Opłata za wydanie duplikatu dyplomu w wersji angielskiej 60 zł
Opłaty czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych
 Opłata wniesiona jednorazowo 7200 zł płatne do 10 października
 Opłata wniesiona w 2 ratach 3700 zł

I rata – do 10 października

II rata – do 10 lutego

 Opłata wniesiona w 8 ratach 930 zł

I rata – do 10 października

II rata – 10 listopada

III rata – 10 grudnia

IV rata – 10 stycznia

V rata – 10 lutego

VI rata – 10 marca

VII rata – 10 kwietnia

VIII rata – 10 maja

 

 


*Na podstawie: