Wymiana międzyuczelniana

Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku mogą korzystać z wymiany międzyuczelnianej. Zasady oraz tryb wyjazdów regulują odrębne umowy.  Porozumienia zawarte są na okres bieżącej kadencji władz uczelni.  ASP w Gdańsku ma podpisane porozumienia o wymianie studentów odpowiednich kierunków z następującymi uczelniami. 

  1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  2. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Decyzję o wymianie studentów podejmują każdorazowo dziekani po obustronnej akceptacji programu studiów.

Jednocześnie informujemy, że ASP w Gdańsku nie należy do programu MOST. Program MOST dotyczy tylko uniwersytetów.