Wzory podań

 1. Karta rejestracji konta sieci bezprzewodowej  „Eduroam” ASP Gdańsk – pobierz plik (.doc)
 2. Podanie o wydanie nowej legitymacji studenckiej – pobierz plik (.doc)
 3. Podanie o przeprowadzanie dyplomu poza uczlenią – pobierz plik (.doc)
 4. Podanie o zmianę pracowni projektowej/artystycznej – pobierz plik (.doc)
 5. Przedłużenie terminu sesji egzaminacyjnej – pobierz plik (.doc)
 6. Przesunięcie terminu obrony dyplomu – pobierz plik (.doc)
 7. Uczęszczanie na zajęcia awansem – pobierz plik (.doc)
 8. Wniosek o Indywidulany Program Studiów – pobierz plik (.doc)
 9. Wniosek o przeniesienie do ASP w Gdańsku – pobierz plik (.doc)
 10. Wniosek o przyznanie Indywidulanej Organizacji Studiów – pobierz plik (.doc)
 11. Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego – pobierz plik (.doc)
 12. Wniosek o wpis warunkowy – pobierz plik (.doc)
 13. Wniosek o wyrażanie zgody na przeniesienie na inną uczlenię – pobierz plik (.doc)
 14. Wniosek o powtarzanie semestru – pobierz plik (.doc)
 15. Wniosek o wznowienie studiów – pobierz plik (.doc)
 16. Upoważnienie do pobierania kluczy z portierni i dostępu do pomieszczenia – pobierz plik (.doc)