Wzory podań

 1. Karta rejestracji konta sieci bezprzewodowej  „Eduroam” ASP Gdańsk – pobierz
 2. Podanie o wydanie nowej legitymacji studenckiej – pobierz
 3. Podanie o przeprowadzanie dyplomu poza uczlenią – pobierz
 4. Podanie o zmianę pracowni projektowej/artystycznej – pobierz
 5. Przedłużenie terminu sesji egzaminacyjnej – pobierz
 6. Przesunięcie terminu obrony dyplomu – pobierz
 7. Uczęszczanie na zajęcia awansem – pobierz
 8. Wniosek o Indywidulany Program Studiów – pobierz
 9. Wniosek o przeniesienie do ASP w Gdańsku – pobierz
 10. Wniosek o przyznanie Indywidulanej Organizacji Studiów – pobierz
 11. Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego – pobierz
 12. Wniosek o wpis warunkowy – pobierz
 13. Wniosek o wyrażanie zgody na przeniesienie na inną uczlenię – pobierz
 14. Wniosek o powtarzanie semestru – pobierz
 15. Wniosek o wznowienie studiów – pobierz
 16. Upoważnienie do pobierania kluczy z portierni i dostępu do pomieszczenia – pobierz