360° sztuki

Koło twórczo-naukowe „360° sztuki”
studentów Architektury Wnętrz ASP w Gdańsku


Cele koła:

  • realizacja szeroko pojętych projektów i działań o charakterze artystycznym i edukacyjnym;
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności członków Koła;
  • rozwijanie współpracy naukowej i artystycznej z innymi ośrodkami naukowymi;
  • promowanie Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku i działalności artystycznej członków Koła.

 
Prezes: Daria Bolewicka
Wiceprezes: Weronika Karcz
Skarbnik: Daria Skoczylas