Samorząd Studencki ASP

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego ASP w Gdańsku
 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego to szesnasto osobowa grupa ludzi – studentów z każdego wydziału ASP. Dbamy o rozrywkę, kulturę a wszystkie najważniejsze interesy trzymamy w garści. Opiniujemy podstawowe akty prawne (Regulaminy, Plany zajęć) oraz koordynujemy pracę Studenckich Komisji Stypendialnych. Studenci naszego samorządu zasiadają w ogólnopolskich organizacjach: Parlamencie Studentów RP oraz Prezydium Forum Uczelni Artystycznych. Nasza misja to popularyzacja ruchu studenckiego wśród społeczności ASP, propagowanie kultury, konkursów artystycznych oraz działalności kół naukowych.

 

BIURO URSS

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Pokój P-23
Targ Węglowy 6
80-836 Gdańsk

 

Przewodnicząca URSS

Maja Zalewka (Intermedia)
tel. 724 455 200
majazalewka@icloud.com