Laboratorium Badawcze

Koło artystyczno-naukowe LABORATORIUM BADAWCZE
studentów Międzywydziałowego Instytutu  Nauk o Sztuce

 


Jako koło staramy się działać, myśląc o łączeniu sztuk, a nie o ich rozdzielaniu, zakładając, że w świecie współczesnej sztuki, nie ma hermetycznego podziału, a istnieje notoryczna wymiana i fluktuacja. Przenikanie się różnych działań z zakresu sztuki, używanie coraz to nowych środków przekazu strwarza konieczność, nie tylko od obserwatorów życia kulturalnego, ale również od twórców budowania nowych narzędzi do mówienia i pisania o sztuce najnowocześniejszej. Dotychczasowe pojęcia dla nurtów, działań są niewystarczające, niezbędne jest poszerzanie pola świadomości i to już na etapie studiów. jako, że nasi członkowie mają różne doświadczenia edukacyjne i artystyczne okazało się, że mamy wiele perspektyw i możliwości asymilowania działań twórczych.
 
 
 

Przewodnicząca: Edyta Gadzinowska
Zastępca: Michalina Stachyra
Sekretarz: Anna Walter
Opiekun naukowy: Anna Włodarska

 

 

Od 2013 Laboratorium Badawcze oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku są koordynatorem działań w ramach ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru. (Dotknij Teatru Trójmiasto)

Projekt cykliczny Dotknij Teatru (Trójmiasto)

https://www.facebook.com/Dotknij-Teatru-Tr%C3%B3jmiasto-374735352698153/?ref=bookmarks

 

Projekt cykliczny RE-AKCJE

http://re-akcje2.blogspot.com/

https://www.facebook.com/re.akcje2/