Laboratorium Badawcze

Koło artystyczno-naukowe LABORATORIUM BADAWCZE
studentów Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce
 

Jako koło staramy się działać, myśląc o łączeniu sztuk, a nie o ich rozdzielaniu, zakładając, że w świecie współczesnej sztuki, nie ma hermetycznego podziału, a istnieje notoryczna wymiana i fluktuacja. Przenikanie się różnych działań z zakresu sztuki, używanie coraz to nowych środków przekazu strwarza konieczność, nie tylko od obserwatorów życia kulturalnego, ale również od twórców budowania nowych narzędzi do mówienia i pisania o sztuce najnowocześniejszej. Dotychczasowe pojęcia dla nurtów, działań są niewystarczające, niezbędne jest poszerzanie pola świadomości i to już na etapie studiów. jako, że nasi członkowie mają różne doświadczenia edukacyjne i artystyczne okazało się, że mamy wiele perspektyw i możliwości asymilowania działań twórczych.

Przewodnicząca: Edyta Gadzinowska
Zastępca: Michalina Stachyra
Sekretarz: Anna Walter
Opiekun naukowy: Anna Włodarska

Od 2013 Laboratorium Badawcze oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku są koordynatorem działań w ramach ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru. (Dotknij Teatru Trójmiasto)

 

Projekt cykliczny Dotknij Teatru (Trójmiasto):


Projekt cykliczny RE-AKCJE: