Obiektywni

Fotograficzne Koło Naukowe
Studentów ASP w Gdańsku "Obiektywni"


 
 
Nasze główne priorytety:

  • zainteresowanie studentów fotografią;
  • zapewnienie możliwości zdobywania doświadczenia, wiedzy praktycznej i umiejętności dotyczących fotografii;
  • dokumentowanie życia Akademii oraz Trójmiasta;
  • organizowanie: spotkań ze znanymi fotografami, wyjzdów plenerowych, warsztatów fotograficznych, wystaw;
  • promowanie Akademii Sztuk Pięknych poprzez prezentowanie indywidualnego dorobku studentów należących do koła;

 
Przewodnicząca koła - Magdalena Karpińska;
Zastępca - Emilia Piłaszewicz
Skarbnik - Anna Rzemieniuk
 
https://www.facebook.com/obiektywniasp