Koło Naukowe Wzornictwa PROCES

Koło Naukowe Wzornictwa PROCES

 

Nasze cele:

  • propagowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelni;
  • organizowanie warsztatów i plenerów projektowaych;
  • nawiązywanie współpracy z innymi placówkami naukowymi oraz organizacjami i osobami, których działalność jest pokrewna z działalnością i celami Koła;
  • tworzenie magazynu kierunku Wzornictwa;
  • propagowanie czynnej działalności projektowej członków Koła, zarówno w ramach aktywności Koła Naukowego, jak również poza nim;
  • ścisłą współpracę z organami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku


Przewodniczący: Sylwia Karwowska
Zastępca: Robert Mrowiec
 
www.facebook.com/knwproces