Efekty kształcenia

Listy przedmiotów wraz z efektami kształcenia i liczbą pkt ECTS,
względem których wnioskodawca może starać się o potwierdzenie efektów wcześniejszego uczenia się
na kierunkach studiów realizowanych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
 

 


Wydział Malarstwa


kierunek: Malarstwo

 1. Efekty kształcenia w zakresie sztuki  w odniesieniu do efektów obszarowych dla kierunku Malarstwo - studia jednolite magisterskie
 2. Efekty kształcenia w zakresie sztuki w odniesienieniu do formy ich realizacji dla kierunku Malarstwo - studia jednolite magisterskie
 3. Efekty kształcenia w zakresie sztuki  w odniesieniu do metod ich realizacji dla kierunku Malarstwo - studia jednolite magisterskie
 4. Matryca efektów kształcenia jednolite magisterskie Malarstwo
 5. Wydziałowa Procedura Potwierdzania Efektów Kształcenia

 

 

Wydział Rzeźby i Intermediów


Opis efektów kształcenia

Procedura potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.pdf


kierunek: Rzeźba

 1. Matryca efektów kształcenia jednolite magisterskie Rzeźba

 
kierunek: Intermedia

 1. Matryca efektów ksztalcenia I stopien Intermedia
 2. Matryca efektów ksztalcenia II stopien Intermedia

 


 
Wydział Grafiki


kierunek: Grafika

 1. Efekty kształcenia w zakresie sztuki dla kierunku G – studia I stopnia (licencjackie)
 2. Efekty kształcenia w zakresie sztuki dla kierunku G - studia II stopnia (magisterskie)
 3. Matryca efektów ksztalcenia I stopień Grafika 
 4. Matryca efektów ksztalcenia II stopień Grafika Artystyczna
 5. Matryca efektów ksztalcenia II stopień Grafika Projektowa
 6. Wydziałowa Procedura Potwierdzania Efektów Kształcenia
 7. Program Studia I st. Grafika
 8. Program Studia I st. Grafika, spec. Animacja
 9. Program Studia II st. spec. Grafika Artystyczna
 10. Program Studia II st. spec. Grafika Projektowa


 

Wydział Architektury i Wzornictwa

 

Procedura potwierdzania efektów uczenia się
 

kierunek: Architekrura przestrzeni kulturowych

 1. Lista efektów kształcenia objętych procesem potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku APK – studia I stopnia (licencjackie)
 2. Lista efektów kształcenia objętych procesem potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku APK - studia II stopnia (magisterskie)

 

kierunek: Architektura Wnętrz

 1. Lista efektów kształcenia objętych procesem potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku AW – studia I stopnia (licencjackie)
 2. Lista efektów kształcenia objętych procesem potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku AW – studia II stopnia (magisterskie)

 

kierunek: Wzornictwo

 1. Lista efektów kształcenia objętych procesem potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku W – studia I stopnia (licencjackie)
 2. Lista efektów kształcenia objętych procesem potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku W – studia II stopnia (magisterskie)