Informacje dla studentów

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie Erasmus+
 

W ramach programu Erasmus + możesz wyjechać na semestr studiów lub staż do krajów biorących udział w programie. Jeżeli spełnisz wymagania rekrutacyjne, zostanie przyznane Ci stypendium pokrywające część kosztów pobytu. Twoje prawa i obowiązki w trakcie wyjazdu opisane zostały w Karcie studenta Programu Erasmus+.

Udział w programie to doskonała szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie CV, naukę języków obcych oraz przeżycie niepowtarzalnej przygody i nawiązanie międzynarodowych kontaktów.

Obecnie Akademia posiada kilkadziesiąt instytucji partnerskich, zachęcamy jednak do zgłaszania Koordynatorowi programu  Erasmus+ indywidualnych propozycji nawiązania współpracy z innymi uczelniami i przedsiębiorstwami, które znajdują się w krajach objętych programem.

Program Erasmus + dba o równość szans, dlatego zapewnia podwyższane stawki stypendialne dla studentów ze środowisk defaworyzowanych oraz indywidualne granty dla osób z niepełnosprawnościami.

 
 
Uczelniane zasady finansowania wyjazdów stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 pobierz plik
Zasady przyznawania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w ramach programu Erasmus +, rok akademicki 2017/18 – pobierz plik
Tabele rozkładu ocen Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
 

Nadchodzące wydarzenia: 

  • 15.01.2017, 13.00, Baszta Słomiana, „Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+”
  • 16.01.2017, 13.00, Baszta Słomiana, „Wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+”

Wyjazdy