Informacje dla studentów

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie Erasmus +
 

W ramach programu Erasmus + możesz wyjechać na semestr studiów lub staż do krajów biorących udział w programie. Jeżeli spełnisz wymagania rekrutacyjne, zostanie przyznane Ci stypendium pokrywające część kosztów pobytu. Twoje prawa i obowiązki w trakcie wyjazdu opisane zostały w Karcie studenta Programu Erasmus+.
 
Udział w programie to doskonała szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie CV, naukę języków obcych oraz przeżycie niepowtarzalnej przygody i nawiązanie międzynarodowych kontaktów.
 

Obecnie Akademia posiada kilkadziesiąt instytucji partnerskich, zachęcamy jednak do zgłaszania Koordynatorowi programu  Erasmus+ indywidualnych propozycji nawiązania współpracy z innymi uczelniami i przedsiębiorstwami, które znajdują się w krajach objętych programem.

Program Erasmus + dba o równość szans, dlatego zapewnia podwyższane stawki stypendialne dla studentów ze środowisk defaworyzowanych oraz indywidualne granty dla osób z niepełnosprawnościami.
 
 

Nadchodzące wydarzenia: 

26.01.2017, 17.00, Audytorium: „Being European, czyli jak studiuje się na europejskich uczelniach?
30.01.2017, 14.00, Baszta Słomiana, „Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus +”
31.01.2017, 14.00, Baszta Słomiana, „Wyjazdy na staże w ramach programu Erasmus +”
 
 

Wyjazdy