Informacje dla studentów

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie Erasmus+
 

W ramach programu Erasmus + możesz wyjechać na semestr studiów lub staż do krajów biorących udział w programie. Jeżeli spełnisz wymagania rekrutacyjne, zostanie przyznane Ci stypendium pokrywające część kosztów pobytu. Twoje prawa i obowiązki w trakcie wyjazdu opisane zostały w Karcie studenta Programu Erasmus+.

Udział w programie to doskonała szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie CV, naukę języków obcych oraz przeżycie niepowtarzalnej przygody i nawiązanie międzynarodowych kontaktów.

Obecnie Akademia posiada kilkadziesiąt instytucji partnerskich, zachęcamy jednak do zgłaszania Koordynatorowi programu  Erasmus+ indywidualnych propozycji nawiązania współpracy z innymi uczelniami i przedsiębiorstwami, które znajdują się w krajach objętych programem.

Program Erasmus + dba o równość szans, dlatego zapewnia podwyższane stawki stypendialne dla studentów ze środowisk defaworyzowanych oraz indywidualne granty dla osób z niepełnosprawnościami.

 
Uczelniane zasady finansowania wyjazdów stypendialnych dla studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2016/2017 pobierz plik
 
 

Wyniki Rekrutacji

 
Wyjazdy na studia 2017/18 – pobierz plik
Staże 2017 – pobierz plik

 

Nadchodzące wydarzenia: 

  • 26.01.2017, 17.00, Audytorium: „Being European, czyli jak studiuje się na europejskich uczelniach?" – pobierz prezentację
  • 30.01.2017, 14.00, Baszta Słomiana, „Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+”
  • 31.01.2017, 14.00, Baszta Słomiana, „Wyjazdy na staże w ramach programu Erasmus+”

Wyjazdy