Katalogi dyplomów

Prace licencjackie i magisterskie przechowywane są w magazynie Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Udostępniane są w Czytelni, wyłącznie do celów naukowo-badawczych. Prace dyplomowe należy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem. Jednorazowo maksymalnie udostępnione będą trzy prace. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z pracy dyplomowej jest prawidłowo i czytelnie wypełniony rewers, do pobrania u pracownika Biblioteki. Rewers powinien zawierać: imię i nazwisko wypożyczającego, autora i tytuł pracy oraz wydział i rok obrony dyplomu. UWAGA! Dla wszystkich dyplomów, należy podać na rewersie sygnaturę.

 

Spis prac dyplomowych od 2017 r.
Wydziałami - pobierz plik
Nazwiskami - pobierz plik

 

Spis prac dyplomowych przed 2017 r.
Wydziałami:
Malarstwo - pobierz plik
Grafika - pobierz plik,
Malarstwo i Grafika - pobierz plik
Architektura i Wzornictwo - pobierz plik
Rzeźba i Intermedia - pobierz plik
Wyższe Studium Fotografii - pobierz plik
Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce - pobierz plik
Zaoczne Studium Wychowania Plastycznego - pobierz plik

 

Spis prac doktorskich - pobierz plik