Kierunek: Architektura Wnętrz

Kierownik katedry
prof. Remigiusz Grochal