O Instytucie

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce tworzą
Zakład Nauk Humanistycznych i Katedra Sztuk Plastycznych


Dyrektor Instytutu
dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz, prof. ASP

Kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych
dr hab. Bogna Łakomska

P.o. Kierownik Katedry Sztuk Plastycznych
dr Zbigniew Brzostowski
 

O Instytucie

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce  jako samodzielna jednostka, na prawach wydziału, istnieje od 1 września 2012 roku. 

W Instytucie wykładają profesorowie, adiunkci oraz specjaliści będący przedstawicielami takich dziedzin teoretycznych jak: filozofii (sztuki), estetyki, historii sztuki, literaturoznawstwa, pedagogiki kulturowej, antropologii kulturowej oraz dziedzin praktyczno-artystycznych – przede wszystkim rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki komputerowej i praktyk wizualnych.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w trybie teoretycznym (wykłady, konwersatoria, seminaria i ćwiczenia)  oraz poprzez naukę w pracowniach artystycznych pod kierunkiem wybitnych artystów-pedagogów. Tematyka studiów dotyczy głównie badań z pogranicza dziedzin humanistycznych oraz dociekań w obrębie kultury artystycznej w kontekście działań i zmian społecznych (sztuka w przestrzeni publicznej, działania performatywne, współczesna tożsamość sztuki, teraźniejszość i pamięć w sztuce. Zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki odbywają się w pracowniach Instytutu, mieszczących się w budynku głównym ASP (Wielkiej Zbrojowni).

 

 

Modele edukacji: