Praktyki

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

 

Praktyki studenckie w roku 2017


W sprawach dotyczących praktyk należy kontaktować się z opiekunem praktyk studenckich z ramienia Instytutu, dr Łukaszem Guzkiem; e-mail: lukasz.guzek@asp.gda.pl. dyżur w MINoS, p.134, wtorek, 12:00-12:45.

Informacje na temat praktyk oraz wzory dokumentów do pobrania na stronie asp.gda.pl/pl/minos_praktyk

Warunki odbywania praktyk znajdują się w dokumencie „Program praktyk”.


 

Harmonogram postępowania w sprawie praktyk:


Do 1 kwietnia 2017 należy zgłosić opiekunowi praktyk propozycję miejsca odbywania praktyk do akceptacji.

Do końca semestru letniego (30 maja 2017) należy przedłożyć następujące dokumenty, prawidłowo wypełnione:

 1. Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych (dwa egzemplarze) - należy zgłosić się w pok. 133 i dokonać rejestracji miejsca praktyki.
 2. Skierowanie na praktykę – należy zgłosić się w pok. 133 z następującymi informacjami: (nazwa instytucji w której będzie realizowana praktyka, imię i nazwisko Kierownika Jednostki). Skierowanie na praktykę podpisuje opiekun praktyki z ramienia Instytutu.

Prawidłowo wypełnione dokumenty (pkt.1, 2) należy złożyć w Biurze Rektora do podpisu dr hab. Adama Kamińskiego, prorektora ds. kształcenia i studenckich. (Prorektor podpisuje 2 egzemplarze Porozumienia o prowadzenie studenckich praktyk zawodowych).

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy zgłosić się do Instytucji, w której zamierzacie Państwo odbyć praktykę. Po uzyskaniu podpisu na „Porozumieniu o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych” Jeden egzemplarze wraz ze skierowaniem na praktykę zostawiacie w Instytucji gdzie realizujecie Państwo praktykę.

Aby uzyskać zaliczenie praktyki należy przedłożyć do 25 września 2017 do opiekuna praktyk następujące dokumenty, prawidłowo wypełnione:

 • jeden egzemplarz podpisanego „Porozumienia o prowadzenie studenckich praktyk zawodowych”
 • zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej (na ustalonym formularzu) – wypełnia Instytucja, w której zrealizowana została praktyka.
 • sprawozdanie z przebiegu praktyki (na ustalonym formularzu) – wypełnia student, potwierdza Instytucja, w której została zrealizowana praktyka.
 • formularz zaliczenia praktyki – na podstawie udokumentowania przez studenta uzyskania doświadczenia zawodowego lub prowadzenia działalności, która odpowiada programowi praktyki do podpisu przez opiekuna praktyk studenckich z ramienia uczelni.
   

Miejsca odbywania praktyk studenckich:

 • Europejskie Centrum Solidarności,
 • Muzeum Narodowe w Gdańsku,
 • Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia – Gdańsk,
 • Gdańska Galeria Miejska,
 • Redakcja magazynu „Filozofuj!” (kontakt: Bartosz Kurkowski, e-mail: bartosz.kurkowski@filozofuj.eu. tel.: 728 170 597),
 • Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki.

Praktyki można odbywać także w Muzeum Etnograficznym w Warszawie (kontakt: dr hab. Bogna Łakomska, e-mail: bogna.lakomska@asp.gda.pl).

 

Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych – pobierz plik

 

Skierowanie na praktyki – pobierz plik

 

 Zaliczenie praktyki – pobierz plik

 

 Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej – pobierz plik

 

 Sprawozdanie z przebiegu praktyki – pobierz plik

 

Program praktyk – pobierz plik