Zakład Nauk Humanistycznych

Kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych:

dr Bogna Łakomska


Zakład Nauk Humanistycznych:

dr hab. Aleksandra  Pawliszyn prof. ASP

dr Roman Nieczyporowski

dr Zbigniew  Mańkowski

dr Łukasz Guzek

dr Katarzyna  Lewandowska

dr Zbigniew Ignacy  Brzostowski

Marta Kołacz

dr Michał  Pszczółkowski

dr Dorota  Grubba-Thiede

dr Hubert Bilewicz

dr Małgorzata Jankowska