Opłaty

Odpłatnośc za procedurę potwierdzenia efektów uczenia się.


Potwierdzenie efektów uczenia się jest usługą edukacyjną świadczoną odpłatnie. 

Zasady pobierania opłat za te usługę, ich wysokość oraz wzór umowy o warunkach odpłatności określają odrębne przepisy wewnętrzne Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Kandydat zobowiązany jest zawrzeć z Uczelnią umowę o potwierdzenie efektów uczenia się.

 


Tabela wysokości opłat związanych z przeprowadzeniem procedury potwierdzania efektów uczenia się na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - pobierz
 

Wzór umowy o przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - pobierz
 


Opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się na danym kierunku należy wpłacać na konto bankowe Uczelni:
 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
ul. Targ Węglowy 6
Bank Zachodni WBK S.A. ul. 3 maja 3
1 Oddział w Gdańsku
25 1090 1098 0000 0000 0901 5469
 
Ze wskazaniem w tytule wpłaty: „Potwierdzanie efektów uczenia się na kierunku: …………………………” (Nazwa kierunku)