Opłaty

Tabela wysokości opłat związanych z przeprowadzeniem procedury
potwierdzania efektów uczenia się na Akademii Sztuk Pięknych

 

L.p. Kierunek Łączna opłata za PEU
1. Malarstwo 2051,91 zł
2. Rzeźba 2051,91 zł
3. Intermedia 2051,91 zł
4. Grafika 2051,91 zł
5. Architektura Wnętrz 2051,91 zł
6. Wzornictwo 2051,91 zł
7. PwKK 2051,91 zł

 

Etapy Sposoby weryfikacji PEU Opłata za poszczególne etapy
1. 2. 3.
I Formalno-merytoryczna weryfikacja dokumentów 694,74 zł
II Rozmowa kwalifikacyjna *452,39 zł
III
  • Przegląd portfolio
  • Egzamin:malarstwo/rysunek
  • Egzamin kierunkowy wynikający ze specyfiki kierunku
**452,39 zł
IV Egzamin z jezyka obcego *452,39 zł
V Egzamin z przedmiotów teoretycznych *452,39 zł

 

 

* opłata w danej części podlega zwrotowi w sytuacji opisanej w § 14 ust. 4 Regulaminu potwierdzenia efektów uczenia się Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
** opłata w danej części podlega zwrotowi w sytuacji opisanej w § 14 ust. 7 Regulaminu potwierdzenia efektów uczenia się Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 
 
Opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się na danym kierunku należy wpłacać na konto bankowe Uczelni:
 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
ul. Targ Węglowy 6
Bank Zachodni WBK S.A. ul. 3 maja 3
1 Oddział w Gdańsku
25 1090 1098 0000 0000 0901 5469
 
Ze wskazaniem w tytule wpłaty: „Potwierdzanie efektów uczenia się na kierunku: …………………………” (Nazwa kierunku)