prof. Andrzej Śramkiewicz

prof. Andrzej Śramkiewicz

 

e-mail: andrzej.sramkiewicz@asp.gda.pl

 

Urodził się w 1951 roku w Gdańsku. W latach 1969–1974 studiował i obronił dyplom na Wydziale Malarstwa w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku w pracowni profesora Władysława Jackiewicza. Od 1974 roku jest pracownikiem tejże uczelni. W 1999 roku uzyskał tytuł profesora. Uprawia malarstwo i rysunek. Wystawia swoje prace w kraju i poza jego granicami.

 

Malarstwo i rysunek – sztukę w jej całokształcie i mnogości przejawów postrzegam jako przebogaty i szlachetny, trudny i przepiękny język opowieści o człowieczeństwie. Sztukę widzę również jako drogę, podróż po której ofiarowuje przygodę odkrywania i poznawania świata w sobie i poza sobą. Sztuka to także szczególny sposób istnienia w swoim czasie i miejscu, ale i szansa na istnienie w sposób zwielokrotniony i do pewnego stopnia ponad granicami czasu. Kilka tych myśli znajduję jako ciągle ważne i aktualne, jako racje i przesłanki dla mej artystycznej egzystencji w zmiennym świecie, a przekonanie o ich prawdziwości uzasadnia ryzyko czynienia gestów obrazujących refleksje, emocje i poszukujących najtrafniejszych intuicji.

 

 

12.jpg 06.jpg 01.jpg