dr hab. Bogna Łakomska

dr hab. Bogna Łakomska

 

e-mail: bogna.lakomska@asp.gda.pl

 

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Stopień  doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych  uzyskała w 2016, a stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce w 2007 roku. Od 2011 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce ASP w Gdańsku. Prowadzi

wykłady z historii sztuki i kultury, analizy dzieła sztuki, dziejów myśli o sztuce i  zajęcia seminaryjne. Stypendystka National Taiwan Normal University (2004/2005), Science & Technology Fellowship Programme to China (2009–2011) i Korean Cultural Partnership Initiative (2014).
 

Od lat zajmuję się sztuką Dalekiego Wschodu. Opiekuje się  zbiorami azjatyckimi w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie i działa w ramach Polskiego Instytutu Studiów nad  Sztuką Świata. Jest również autorką dwóch książek: Miłośnicy „chińskości” w dawnej Polsce.  Od XVII do początków XIX w.  (2008) i  Kolekcjonerstwo w Chinach do XII w.  n.e.  (2015), a  także  redaktorem serii wydawniczych  Artistic Traditions of Non-European Cultures  (2010, 2012)  i Art of Orient (2015).

 

Książki:

 • Kolekcjonerstwo w Chinach do XII wieku n.e. Warszawa-Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, 2015.
 • Miłośnicy "chińskości" w dawnej Polsce, Od XVII do początków XIX w., Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2008.

 

Redakcje:

 • Art of Orient, vol. 4,  (Ed.) Bogna Łakomska, Warsaw-Torun: Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
 • The Artistic Tradition of Non-European Cultures, vol. 2 (Ed.) Bogna Łakomska,  Warsaw-Torun: Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Tako, 2012.
 • Artystyczne Tradycje Kultur Pozaeuropejskich, tom I (red.) Bogna Łakomska, Toruń: Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu & Wydawnictwo Tako, 2010.

 

Opracowania katalogowe:

 • Kult Przodków w Starożytnych Chinach (Katalog wystawy opracowany we współpracy z Romualdem Nowickim), Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2009.
 • Broń Orientu ze Zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu (Katalog wystawy), Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2009.

 

 

Artykuły:

 • Bogna Łakomska, „Chińskie maski, marionetki i drzeworyty w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie”/”Chinese masks, puppets and woodcuts in the State Ethnographic Museum in Warsaw”, w: Etnografia Nowa, no. 8 (2016) (w przygotowaniu)
 • Bogna Łakomska, „Performance for the underground spirits. Chinese terracotta tomb figurines”, w: East Asian Theatres: Traditions - Inspirations - European / Polish context. Polish Institute of World Art Studies (w przygotowaniu), materiał pokonferencyjny. Tytuł konferencji: East Asian Theatres: Traditions - Inspirations - European / Polish context, Kraków 2015 (20-22 X 2015).
 • Bogna Łakomska, „Meble koreańskie jako przykład wiecznie żywej tradycji rzemiosła artystycznego”, w: Tom poświęcony 70 rocznicy powstania ASP w Gdańsku (w przygotowaniu). Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych, Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
 • Bogna Łakomska, „Su Shi蘇軾 (1037-1101 AD) as an amateur of art collecting”, w: Art of Orient,  vol. 4. Ed. Bogna Łakomska. Warszawa-Toruń: Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 59-76.
 • „Su Shi蘇軾 (1037-1101 AD) as an amateur of art collecting”, w: Art of Orient,  vol. 4 (ed. Bogna Łakomska). Warszawa-Toruń: Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 57-74, oraz w: The Second International Conference of Polish and Chinese Art. China-Poland, Art and Cultural Heritage (materiały pokonferencyjne). Tainan 2014 (Grudzień 05-06), s. 245-266.
 • „Korean wooden furniture from a collection of the National Folk Museum of Korea”/”Koreańskie drewniane meble z kolekcji Narodowego Muzeum Folkloru Korei” (wersja dwujęzyczna w języku angielskim i polskim), w: Etnografia Nowa, no. 6 (2014), s. 409-425.
 • „The great era of art collecting in China. The Emperor Taizong and his followers”,  w: Art of the Orient, vol. 3. (Ed.) Dorota Kamińska-Jones. Warsaw-Torun: Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Adam Marszałek & Dom Wydawniczy Duet, 2014, s. 41-52.
 • „The beginnings of art history and connoisseurship studies in ancient China”, w: Roczniki Humanistyczne, tom LXII, zeszyt 9 (Krzysztof Narecki redaktor naczelny), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014, s. 103-124.
 • „Ouyang Xiu歐陽脩(1007-1072) and his collection of stone inscriptions”, w: Art of the Orient, vol. 3. (Ed.) Dorota Kamińska-Jones. Warsaw-Torun: Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Adam Marszałek & Dom Wydawniczy Duet, 2013, s. 19-38.
 • „Początki kolekcjonowania sztuki w Chinach. Od okresu dynastii Han (206 p.n.e.-220 n.e.) do końca dynastii Sui (581-618 n.e.)”/„The beginnings of art collecting in China. From the Han Dynasty (206 BC-220 AD) to the end of the Sui Dynasty (581-618 AD)” (wersja dwujęzyczna w języku angielskim i polskim), w: Etnografia Nowa, no. 5 (2013), s. 95-118.
 • „The origins of collecting in China. The underground bronze treasures as a reflection of ancient collecting”, w: The Artistic Tradition of Non-European Cultures, vol. 2. (Ed.) Bogna Łakomska, Warsaw-Torun: Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Tako, 2012, s. 9-30.
 • „The origins of collecting in China. The underground jades treasures as a reflection of ancient collecting”, w: Art of Orient, vol. 1. (Ed.) Dorota Kamińska, Warszawa-Toruń: Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. 19-56.
 • „Malarstwo Qibaishi w oparciu o zbiory Muzeum Okręgowego w Toruniu”, w: Artystyczne Tradycje Kultur Pozaeuropejskich, tom I (red.) Bogna Łakomska, Toruń: Polskie Stowarzyszenie Orientu & Wydawnictwo Tako, 2010, s. 129-134.
 • „Rzeźba na użytek Kultu Przodków w Chinach”, w: Kult Przodków w Starożytnych Chinach. Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2009, s. 20-35.
 • „Kult Przodków i Wiara w Zaświaty”, w: Kult Przodków w Starożytnych Chinach. Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2009, s. 16-19.
 • „Rytualne znaczenie brązów w Starożytnych Chinach”, w: Kult Przodków w Starożytnych Chinach Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2009, s. 42-46.
 • „Iluzje i zmysły”, (wstęp do katalogu „W stronę esencji”), Galeria pARTer, Kłodzki Ośrodek Kultury, Kłodzko, 2009.
 • „Widzialne i niewidzialne. O Pustce i Pełni w malarstwie chińskim”. Labirynt no. 10. „Oszukiwanie Oka“, 2008.
 • „Dwie rzeźby Guanyin z Muzeum Okręgowego w Toruniu”, w: Sztuka Chin, tom XII serii Artystyczny Orient, (red.) Joanna Wasilewska, Warszawa: Neriton, 2009, s. 213-220.
 • „Rytualne znaczenie wyrobów z brązu i jadeitu w starożytnych Chinach”, w: Sztuka Dalekiego Wschodu, tom XI, Studia pod redakcją Jerzego Malinowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008, s. 11-18.
 • „Modernizm a narodowa tradycja I. Rzeźby tajwańskiego artysty Yu Yu Yanga”, w: Sztuka Orientu. Studia nad sztuką Azji, tom I (red. Jerzy Malinowski, Joanna Wasilewska). Toruń: Wydawnictwo Marszałek, 2008, s. 129-134.
 • „Chińskie inspiracje z Zachodu w wyposażeniu wnętrz Polskich magnatów”, w: Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, tom III (red. Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak). Toruń: Wydawnictwo UMK,  2008, s. 11-35.
 • „Święto Smoczych Łodzi - chiński listek albumowy z Muzeum Narodowego w Warszawie”, w: Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, tom I (red. Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak) Toruń: Wydawnictwo UMK, 2004, s. 113 – 122.