Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Procedura potwierdzenia efektów uczenia się jest formalnym procesem weryfikacji osiągniętych przez kandydata efektów uczenia się czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w systemie edukacji instytucjonalnej oraz edukacji nieformalnej tj. poza systemem studiów.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2016 roku uruchamiła procedurę potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.

Postępowanie w ramach procedury potwierdzania efektów uczenia się przeprowadzane jest w terminie od 1 do 15 stycznia br.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z procedurą.