Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

jest formalnym procesem weryfikacji osiągniętych przez kandydata efektów uczenia się czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w systemie edukacji instytucjonalnej oraz edukacji nieformalnej tj. poza systemem studiów.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2016 roku uruchamiła procedurę potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 1 stycznia 2017 r. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia sie winien zostać złożony od 1 do 15 stycznia 2017 r. 

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z procedurą.