Instrukcja uzupełniania zakładki dyplom w Akademusie

1. Każdy student jest zobowiązany do podania określonych informacji dotyczących dyplomu, m.in. osób zaangażowanych w przygotowanie pracy dyplomowej (części artystycznej/projektowej/pisemnej/ aneksu). Jest to warunek niezbędny do otrzymania wpisu na karcie obiegowej w STS.
 
2. W tym celu należy zalogować się w Panelu Studenta i wybrać zakładkę DYPLOM.
 
3. Istotnym wymogiem jest obowiązek wprowadzenia opisu dyplomu o objętości nie większej niż 1800 znaków ze spacjami.
 
4. Opis pracy dyplomowej powinien zawierać:

  • tytuł pracy PISEMNEJ, ARTYSTYCZNEJ, PROJEKTOWEJ
  • opis części artystycznej i/lub aneksu (idea, założenia, opis elementów pracy – w tym aneks, jeśli dotyczy)
  • opis pracy pisemnej/projektowej (tytuł, założenia, wnioski)

 
5. Ponadto w zakładce DYPLOM student uzupełnia tytuły poszczególnych części pracy dyplomowej i nazwiska dydaktyków zaangażowanych w pracę nad dyplomem (promotor, recenzenci itd.).
 
6. Ze względu na występujące różnice w poszczególnych jednostkach, szczegółowa instrukcja uzupełniania zakładki Dyplom przez studenta została umieszczona na stronie www.asp.gda.pl w zakładce właściwego Wydziału.
 

Instrukcja

 

Krok 1

 

Krok 1.jpg

Krok 2

Krok 2(1).jpg

 

Krok 3

krok 3(1).jpg

 

 

Krok 4

Krok 4(1).jpg

 

Krok 5

Krok 5(1).jpg

Krok 6

Krok 6(1).jpg

Krok 7

Krok 7(1).jpg

Krok 8

Krok 8(1).jpg