Procedura antyplagiatu

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik

 

Komunikat nr 3/2016 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 04.05.2016 r. – pobierz plik

 

Załącznik nr 1, Zgoda dyplomanta na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej – pobierz plik

Załącznik nr 2, Zaświadczenie o nieprzekroczeniu współczynników podobieństwa – pobierz plik

Załącznik nr 3, Zaświadczenia o przekroczeniu współczynników podobieństwa – pobierz plik

Załącznik nr 4, Decyzja promotora/opiekuna pisemnej pracy po przeprowadzeniu dodatkowej kontroli antyplagiatowej – pobierz plik

Załącznik nr 5, Zawiadomienie dyplomanta o stwierdzeniu niesamodzielności pracy – pobierz plik

Załącznik nr 6, Wzór odwołania składanego przez dyplomanta do Rektora – pobierz plik