Procedura przeniesienia z innej uczelni

Student może się przenieść do Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z innej uczelni, w tym zagranicznej, na taki sam lub pokrewny kierunek studiów. Do przeniesienia wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału ASP, wyrażona w drodze decyzji, jak również wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą Student opuszcza.