Program Erasmus+ dla pracowników Uczelni

Nabór wniosków na wyjazdy pracowników w roku akademickim 2018/2019

 

Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od 12. do 23. listopada 2018 w Biurze Karier i Współpracy, pokój 210.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oferuje swoim pracownikom następujące możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (wyjazd typu STA),
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu podnoszenia kwalifikacji związanych z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (wyjazd typu STT).

 

Wymagane dokumenty – wyjazdy typu STA i STT:

 • Zgłoszenie na wyjazd w celach dydaktycznych / szkoleniowych,
 • indywidualny program nauczania / szkolenia,
 • certyfikat językowy lub deklaracja pracownika o stopniu znajomości języka obcego umożliwiającego zrealizowanie zajęć/szkolenia za granicą,
 • list motywacyjny do odbycia szkolenia/poprowadzenia zajęć kierowany do Uczelnianej Komisji Kwalifikującej Pracowników Uczelni na Wyjazdy w Ramach Programu Erasmus+ z poparciem bezpośredniego przełożonego (zgodą na wyjazd).

 

Szczegółowych informacji na temat udziału w wyjazdach udziela Koordynator programu Erasmus+: mgr Maria Klawa, e-mail: erasmus@asp.gda.pl  Tel. 058 301 21 40.

Pobierz: Spis nadchodzących wydarzeń, w których można wziąć udział za pośrednictwem programu.

 

Pliki do pobrania:

 • Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2021 – pobierz plik
 • Erasmus+ – wsparcie indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami – pobierz plik
 • Indywidualny plan szkolenia lub pracy – pobierz plik
 • Indywidualny program nauczania – pobierz plik
 • Informator – pobierz plik
 • Uczelniane zasady alokacji środków na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19 – pobierz plik
 • Uczelnie partnerskie 2018/2019 – pobierz plik
 • Jak wypełnić indywidualny program nauczania lub szkolenia – pobierz plik
 • Zasady kwalifikacji pracowników – pobierz plik
 • Zgłoszenie na wyjazd w celach dydaktycznych – pobierz plik
 • Zgłoszenie na wyjazd w celach szkoleniowych – pobierz plik
 • Skład Uczelnianej Komisji Kwalifikującej Pracowników Uczelni na Wyjazdy w Ramach Programu Erasmus+ – pobierz plik
 • Procedura realizacji programu Erasmus - pracownicy – pobierz plik
 • Ubezpieczenie EKUZ dla pracownika – pobierz plik
 • Formularz dane bankowe – pobierz plik
 • Wzór umowy dla pracowników – pobierz plik