Program Erasmus+ dla pracowników Uczelni

Nabór wniosków na wyjazdy pracowników w roku akademickim 2016/2017

 

Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od 07. do 21. grudnia 2016 w Biurze Koordynatora Programu Erasmus+, pokój 210.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oferuje swoim pracownikom następujące możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+:

  • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (wyjazd typu STA),
  • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu podnoszenia kwalifikacji związanych z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (wyjazd typu STT).

 

Wymagane dokumenty – wyjazdy typu STA i STT:

  • Zgłoszenie na wyjazd w celach dydaktycznych / szkoleniowych,
  • indywidualny program nauczania / szkolenia,
  • certyfikat językowy lub deklaracja pracownika o stopniu znajomości języka obcego umożliwiającego zrealizowanie zajęć/szkolenia za granicą,
  • list motywacyjny do odbycia szkolenia/poprowadzenia zajęć kierowany do Uczelnianej Komisji Kwalifikującej Pracowników Uczelni na Wyjazdy w Ramach Programu Erasmus+ z poparciem bezpośredniego przełożonego (zgodą na wyjazd).

 

Szczegółowych informacji na temat udziału w wyjazdach udziela Koordynator programu Erasmus+: mgr Aleksandra Paciorkiewicz, e-mail: erasmus@asp.gda.pl  Tel. 058 301 21 40.

Pobierz: Spis nadchodzących wydarzeń, w których można wziąć udział za pośrednictwem programu.

 

Pliki do pobrania: