Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – specjalność- Animacja kultury, studia stacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2017/18
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Instytut: Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

Kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność Animacja Kultury