Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia stacjonarne II stopnia

Rok akademicki 2017/18
 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Instytut: Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych