Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Wydział Architektury i Wzornictwa


Studia stacjonarne:

 

Wydział Rzeźby i Intermediów


Studia stacjonarne:

 

Wydział Grafiki


Studia stacjonarne:


Studia niestacjonarne:

 

Wydział Malarstwa


Studia stacjonarne:

 

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

UWAGA, nabór na MINoS na rok 2017/2018 decyzją Rektora zostaje wstrzymany

  1. Zarządzenie nr 20/2017 Rektora z dnia 25 maja 2017 w sprawie likwidacji Miedzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce
  2. Uchwała nr 18/2017 Senatu z dnia 24 maja 2017 w sprawie limitów przyjęć na pierwszy rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2017/2018