Informacja o wolnych miejscach na dany kierunek

W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia na dany kierunek mniejszej liczby kandydatów aniżeli ustalony limit przyjęć. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o uruchomieniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego - uzupełniającego limit przyjęć na dany kierunek. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne poinformują o uruchomieniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, w tym o liczbie wolnych miejsc w ramach limitów przyjęć na dany kierunek oraz terminie składania podań o przyjęcie na studia w ramach uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni www.asp.gda.pl informacji o wolnych miejscach i terminie składania podań o przyjęcie na studia w ramach uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.

 

06.07.2018

  • Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału grafiki o wolnych miejscach w ramach limitu przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia, Kierunek Grafika, specjalność Grafika Projektowapobierz
  • Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziały Grafiki o wolnych miejscach w ramach limitu przyjęć na studia stacjonarne II stopnia, Kierunek Grafika, specjalnosć Grafika Artystycznapobierz

 

WYNIKI

08.08.2018

  • Lista rankingowa osób przyjętych na studia w ramach uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na kierunku Grafika, studia niestacjonarne I stopnia, specjalność Grafika Projektowa pobierz
  • Lista rankingowa osób przyjętych na studia w ramach uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na kierunku Grafika, studia stacjonarne II stopnia, specjalność Grafika Artystyczna pobierz