Absolwenci

Absolwenci Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w dziedzinie sztuki plastyczne.


Rok 2017
 

Imię Nazwisko Wydział Tytuł pracy doktorskiej Promotor
Iwona

Cała

Wydział Architektury i Wzornictwa  "W objęciach miasta. Architektura jako emanacja bliskości”  dr hab. Jacek Dominiczak prof. ASP
Diana      Rönnberg   Wydział Rzeźby i Intermediów "Stories from the forest, records from the city”   prof. Grzegorz Klaman
Iwona Zając Wydział Malarstwa  "Cud ciężkiej pracy jako rytuał codziennego życia” prof. Piotr Józefowicz
Gabriela Warzycka-Tutak Wydział Grafiki "Materia Heterogeniczna” prof. Alina Jackiewicz-KaczmarekRok 2016
 

Imię Nazwisko Wydział Tytuł pracy doktorskiej Promotor
Urszula Lipska Wydział Architektury i Wzornictwa "Genius silva. Elementy kształtujące leśną infrastrukturę turystyczną polskich lasów" prof. Remigiusz Grochal
Anna Leśniak Wydział Rzeźby i Intermediów "Invisible in visible Niewidzialne widzialnego" prof. Janina Rudnicka 

 

Rok 2015
 

Imię Nazwisko Wydział Tytuł pracy doktorskiej Promotor
Anna Kalwajtys Wydział Rzeźby i Intermediów "Bios-laboratorium ciała" prof. Grzegorz Klaman
Katarzyna Karbińska Wydział AiW "Siła architektury poza obrazem. Rozwiązania projektowe wspomagające percepcję architektury i integrację społeczną osób z dysfunkcją wzroku" dr hab. Beata Szymańska
Eurydyka Kata Wydział Grafiki "Słowo i materia. Wpływ typografii materialnej na znaczenie kompozycji oraz odbiorcę" prof. Janusz Górski
Magdalena Mellin Wydział Malarstwa "Przybliżenie w oddaleniu. Relacja przestrzeni i obecności" dr hab. Robert Florczak
Joanna Zakrzewska Wydział Grafiki "Prze-myśleć piękno. Estetyka kaligrafii japońskiej" dr hab. Jacek Miler prof. ASP
Joanna Żochowska Wydział Rzeźby i Intermediów "Teoria maski identity" dr hab. Anna Bem Borucka prof. ASP

 

Rok 2014
 

Imię Nazwisko Wydział Tytuł pracy doktorskiej Promotor
Jarosław Czarnecki Wydział Rzeźby i Intermediów "Symbiotyczność tworzenia" prof. Grzegorz Klaman
Radosław Czerniejewski Wydział AiW "Interaktywne urządzenia i przestrzenie miejskie. Edukacja architektoniczna i aktywizacja społeczności lokalnych w kontekście Gdyńskiej architektury modernistycznej" dr hab. Marek Jóźwicki prof. ASP
Marta Hryc Wydział AiW "Nie-zwykłość. Socjo-kulturowe konsekwencje działań projektowych na tle konfliktu między poszanowaniem praw własności a prawem do współdzielenia zasobów" prof. Sławomir Fijałkowski
Krzysztof Miękus Wydział Rzeźby i Intermediów "I tak się właśnie kończy świat" prof. Wojciech Zamiara
Katarzyna Podpora Wydział Rzeźby i Intermediów "Trawy. Rzecz o zapisie" prof. Katarzyna Józefowicz
Katarzyna Swinarska Wydział Malarstwa "Przemieszczenie. Interpasywność spojrzenia" prof. Henryk Cześnik

 

Rok 2013
 

Imię Nazwisko Wydział Tytuł pracy doktorskiej Promotor
Dorota Borowska Wydział Malarstwa "Malarstwo w ciemności, a dokładniej jego niewidoczna warstwa, która konstytuuje to co widoczne" prof. Maciej  Świeszewski
Małgorzata Borowska Wydział Rzeźby i Intermediów "Kożuch na ugotowanym mleku. Interdyscyplinarny charakter języka fotografii" dr hab. Robert Kaja
Marta Flisykowska Wydział AiW „Idea glokalności w projektowaniu produktów autorskich” prof. Sławomir Fijałkowski
Elżbieta Goldman Wydział Rzeźby i Intermediów „POGRANICZA” prof. Janina Rudnicka
Dorota Nieznalska Wydział Rzeźby i Intermediów "Przemoc – jako manifestacja władzy. Próba poszukiwania kodu tożsamości narodowej w kontekście historycznego wydarzenia, jakim była Wojna Domowa w Finlandii w 1918 roku" prof. Grzegorz Klaman
Anna Wejkowska-Lipska Wydział Rzeźby i Intermediów "Non Visual (nie wizualne...). Przestrzeń architektoniczna „ Nieidealnych” aktem twórczym projektanta i odbiorcy – celebracja doświadczeń i emocji w kontekście nauk i sztuk" prof. Remigiusz Grochal