Absolwenci

Absolwenci Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w dziedzinie sztuki plastyczne.

 

Rok 2018
 

Imię Nazwisko Wydział Tytuł pracy doktorskiej Promotor
Filip

Ignatowicz

Wydział Malarstwa  "Festyn sztuki. Konsument versus kultura czyli o fake'u lovebranding'u i autougruntowieniu" prof. Robert Florczak
Robert

Sochacki

Wydział Malarstwa  „Wybudzanie Systemu. Sztuka jako złożona forma wystawiennicza. Dzieło sztuki jako interaktywna przestrzeń twórcza” dr hab. Robert Florczak prof. ASP
Daniel     Cybulski   Wydział Malarstwa „Granice obrazu a poszerzanie pola malarstwa” prof. Krzysztof Gliszczyński
Jarosław  Bujny Wydział Grafiki „NOWO/TWORY – w poszukiwaniu nowych ścieżek w komunikacji, projektowaniu graficznym i sztuce, które będą wsparciem dla chorych, ich rodzin, lekarzy oraz środowisk zaangażowanych” dr hab. Jacek Staniszewski prof. ASP

 

Rok 2017
 

Imię Nazwisko Wydział Tytuł pracy doktorskiej Promotor
Iwona

Cała

Wydział Architektury i Wzornictwa  "W objęciach miasta. Architektura jako emanacja bliskości”  dr hab. Jacek Dominiczak prof. ASP
Diana      Rönnberg   Wydział Rzeźby i Intermediów "Stories from the forest, records from the city”   prof. Grzegorz Klaman
Iwona Zając Wydział Malarstwa  "Cud ciężkiej pracy jako rytuał codziennego życia” prof. Piotr Józefowicz
Gabriela Warzycka-Tutak Wydział Grafiki "Materia Heterogeniczna” prof. Alina Jackiewicz-KaczmarekRok 2016
 

Imię Nazwisko Wydział Tytuł pracy doktorskiej Promotor
Urszula Lipska Wydział Architektury i Wzornictwa "Genius silva. Elementy kształtujące leśną infrastrukturę turystyczną polskich lasów" prof. Remigiusz Grochal
Anna Leśniak Wydział Rzeźby i Intermediów "Invisible in visible Niewidzialne widzialnego" prof. Janina Rudnicka 

 

Rok 2015
 

Imię Nazwisko Wydział Tytuł pracy doktorskiej Promotor
Anna Kalwajtys Wydział Rzeźby i Intermediów "Bios-laboratorium ciała" prof. Grzegorz Klaman
Katarzyna Karbińska Wydział AiW "Siła architektury poza obrazem. Rozwiązania projektowe wspomagające percepcję architektury i integrację społeczną osób z dysfunkcją wzroku" dr hab. Beata Szymańska
Eurydyka Kata Wydział Grafiki "Słowo i materia. Wpływ typografii materialnej na znaczenie kompozycji oraz odbiorcę" prof. Janusz Górski
Magdalena Mellin Wydział Malarstwa "Przybliżenie w oddaleniu. Relacja przestrzeni i obecności" dr hab. Robert Florczak
Joanna Zakrzewska Wydział Grafiki "Prze-myśleć piękno. Estetyka kaligrafii japońskiej" dr hab. Jacek Miler prof. ASP
Joanna Żochowska Wydział Rzeźby i Intermediów "Teoria maski identity" dr hab. Anna Bem Borucka prof. ASP

 

Rok 2014
 

Imię Nazwisko Wydział Tytuł pracy doktorskiej Promotor
Jarosław Czarnecki Wydział Rzeźby i Intermediów "Symbiotyczność tworzenia" prof. Grzegorz Klaman
Radosław Czerniejewski Wydział AiW "Interaktywne urządzenia i przestrzenie miejskie. Edukacja architektoniczna i aktywizacja społeczności lokalnych w kontekście Gdyńskiej architektury modernistycznej" dr hab. Marek Jóźwicki prof. ASP
Marta Hryc Wydział AiW "Nie-zwykłość. Socjo-kulturowe konsekwencje działań projektowych na tle konfliktu między poszanowaniem praw własności a prawem do współdzielenia zasobów" prof. Sławomir Fijałkowski
Krzysztof Miękus Wydział Rzeźby i Intermediów "I tak się właśnie kończy świat" prof. Wojciech Zamiara
Katarzyna Podpora Wydział Rzeźby i Intermediów "Trawy. Rzecz o zapisie" prof. Katarzyna Józefowicz
Katarzyna Swinarska Wydział Malarstwa "Przemieszczenie. Interpasywność spojrzenia" prof. Henryk Cześnik

 

Rok 2013
 

Imię Nazwisko Wydział Tytuł pracy doktorskiej Promotor
Dorota Borowska Wydział Malarstwa "Malarstwo w ciemności, a dokładniej jego niewidoczna warstwa, która konstytuuje to co widoczne" prof. Maciej  Świeszewski
Małgorzata Borowska Wydział Rzeźby i Intermediów "Kożuch na ugotowanym mleku. Interdyscyplinarny charakter języka fotografii" dr hab. Robert Kaja
Marta Flisykowska Wydział AiW „Idea glokalności w projektowaniu produktów autorskich” prof. Sławomir Fijałkowski
Elżbieta Goldman Wydział Rzeźby i Intermediów „POGRANICZA” prof. Janina Rudnicka
Dorota Nieznalska Wydział Rzeźby i Intermediów "Przemoc – jako manifestacja władzy. Próba poszukiwania kodu tożsamości narodowej w kontekście historycznego wydarzenia, jakim była Wojna Domowa w Finlandii w 1918 roku" prof. Grzegorz Klaman
Anna Wejkowska-Lipska Wydział Rzeźby i Intermediów "Non Visual (nie wizualne...). Przestrzeń architektoniczna „ Nieidealnych” aktem twórczym projektanta i odbiorcy – celebracja doświadczeń i emocji w kontekście nauk i sztuk" prof. Remigiusz Grochal