Informacje

Biuro uznawalności wykształcenia i wymiany międzynarodowe:

buwiwm.edu.pl

 

Kierownik Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich:

prof. Krzysztof Gliszczyński

 

Skład Rady Programowej Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Gdańsku:

dr hab. Jacek Dominiczak prof. ASP – Wydział Architektury i Wzornictwa, kierunek Architektura Wnętrz
dr hab. Robert Florczak – Wydział Malarstwa
prof. Grzegorz Klaman – Wydział Rzeźby i Intermediów, kierunek Intermedia
prof. Janina Rudnicka  – Wydział Rzeźby i Intermediów, kierunek Rzeźba
prof. Marek Adamczewski –  Wydział Architektury i Wzornictwa, kierunek Wzornictwo
prof. Sławomir Witkowski –  Wydział Grafiki

 

 

Załączniki:


Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 • Organizacja roku studiów doktoranckich 2015/2016 – pobierz plik (.pdf)
 • Terminy zajęć obowiązkowych dla doktorantów I i II roku Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Gdańsku w roku akademickim 2015/2016 – pobierz plik (.pdf)

 

Pliki do pobrania:

 • Regulamin Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w ASP w Gdańsku z dnia 22.04.2015 r. – pobierz plik (.pdf)
 • Program Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w ASP w Gdańsku – pobierz plik (.doc)
  • Zał. 1, Harmonogram Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w ASP w Gdańsku 2014-2017 – pobierz plik (.pdf)
  • Zał. 2, Opinia Opiekuna/Promotora przygotowanej pracy doktorskiej – pobierz plik (.doc)
  • Zał. 3, Informacja o odbytej praktyce dydaktycznej – pobierz plik (.doc)
  • Zał. 4, Roczne sprawozdanie Doktoranta – pobierz plik (.doc)
  • Zał. 5, Wzór konspektu dla prowadzonych zajęć w ramach praktyki dydaktycznej – pobierz plik (.doc)
  • Zał. 6, Opinia z samodzilnie przeprowadzonych przez Doktoranta zajęć w ramach praktyki dydaktycznej – pobierz plik (.doc)