Informacje

Biuro uznawalności wykształcenia i wymiany międzynarodowe:

buwiwm.edu.pl

 

Kierownik Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich:

prof. Krzysztof Gliszczyński

 

Skład Rady Programowej Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Gdańsku:


Prof. Jan Szczypka – Kierunek Intermedia
Prof. Janina Rudnicka  – Kierunek Rzeźba
Dr hab. Jacek Dominiczak prof. ASP – Kierunek Architektura Wnętrz
Dr hab. Robert Florczak, prof. ASP – Kierunek  Malarstwo
Dr hab. Jacek Staniszewski, prof. ASP –  Kierunek  Grafika
Dr hab. Bogumiła Jóźwicka, prof. ASP  –  Kierunek Wzornictwo
Dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal, prof. ASP – Kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych

 

 

Załączniki:
 

Rok akademicki 2018/19

 • Organizacja roku akademickiego 2018/2019 – pobierz
 • Terminy obowiązkowych zajęć dla doktorantów w roku akademickim – pobierz

 

Rok akademicki 2017/18

 • Organizacja roku akademickiego 2017/2018 – pobierz
 • Terminy obowiązkowych zajęć dla doktorantów w roku akademickim – pobierz

 

Rok akademicki 2016/2017

 • Organizacja roku akademickiego 2016/2017 – pobierz plik
 • Terminy obowiązkowych zajęć dla doktorantów w roku akademickim – pobierz plik

 

Rok akademicki 2015/2016

 • Organizacja roku studiów doktoranckich 2015/2016 – pobierz plik
 • Terminy zajęć obowiązkowych dla doktorantów I i II roku Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Gdańsku w roku akademickim 2015/2016 – pobierz plik

 

Pliki do pobrania:

 • Program Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w ASP w Gdańsku – pobierz plik
  • Zał. 1, Harmonogram Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w ASP w Gdańsku 2014-2017 – pobierz plik
  • Zał. 2, Opinia Opiekuna/Promotora przygotowanej pracy doktorskiej – pobierz plik
  • Zał. 3, Informacja o odbytej praktyce dydaktycznej – pobierz plik
  • Zał. 4, Roczne sprawozdanie Doktoranta – pobierz plik
  • Zał. 5, Wzór konspektu dla prowadzonych zajęć w ramach praktyki dydaktycznej – pobierz plik
  • Zał. 6, Opinia z samodzilnie przeprowadzonych przez Doktoranta zajęć w ramach praktyki dydaktycznej – pobierz plik