Samorząd

Struktura Samorządu Doktorantów
ASP Gdańsk 2015-2016

 

Rada Samorządu Doktorantów

Przewodniczący – mgr Jarosław Bujny
Wiceprzewodnicząca – mgr Diana Rönnberg 
Sekretarz – mgr Rafał Synowiec

 

Przedstawiciel do Senatu Uczelni

mgr Julia Wleklińska

 

Komisja Stypendialna Międzywydziałowych
Środowiskowych Studiów Doktoranckich

mgr Iwona Zając  

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna Międzywydziałowych
Środowiskowych Studiów Doktoranckich

mgr Natalia Warwas-Błach
mgr Marcin Kasprowicz

 

Komisja Dyscyplinarna Międzywydziałowych
Środowiskowych Studiów Doktoranckich

mgr Yan Helda
mgr Agnieszka Gewartowska
mgr Daniel Cybulski

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Międzywydziałowych
Środowiskowych Studiów Doktoranckich

mgr Robert Sochacki

 

Komisja do przyznawania stypendium doktoranckiego

mgr Paulina Skrodzka  

 

Przedstawiciele doktorantów w Radach Wydziału:

Wydział Architektury i Wzornictwa – mgr Paulina Skrodzka
Wydział Grafiki – mgr Agnieszka Borkowska
Wydział Malarstwa – mgr Marek Rogulski
Wydział Rzeźby i Intermediów – mgr Anna Leśniak

 

Załączniki:

  • Regulamin Samorządu Doktorantów – pobierz plik (.pdf)
  • Uchwała Senatu nr 190/2014 z dnia 26 lutego 2014 w sprawie stwierdzenia zgodności uchwalonego przez Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów Kodeksu etyki doktoranta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik (.pdf)
  • Załącznik nr 1, Kodeks etyki doktoranta ASP w Gdańsku – pobierz plik (.pdf)