Samorząd

Struktura Samorządu Doktorantów
ASP Gdańsk 2017-2018

 

Rada Samorządu Doktorantów

Przewodniczący – mgr Monika Jenowein-Patyczek

Vice przewodnicząca – Magdalena Nowak

Serkretarz – Magdalena Pela

 

Przedstawiciel do Senatu Uczelni

mgr Mariola Sarbiewska

 

Komisja Stypendialna Międzywydziałowych
Środowiskowych Studiów Doktoranckich

mgr Jan Rogało
mgr Szymon Stala  

Odwoławcza Komisja Stypendialna Międzywydziałowych
Środowiskowych Studiów Doktoranckich

mgr Piotr Kobzdej
mgr Magdalena Pela

 

Senacka Komisja ds. Rozwoju

mgr Szymon Stala

 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

mgr Zofia Błażko
mgr Noemi Staniszewska
mgr Patrycja Kruk
mgr Magdalena Nowak

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

mgr Kamil Kusy
mgr Monika Jenowein-Patyczek
mgr Joanna Jurga
mgr Żaneta Rzepa

 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

mgr Piotr Kobzdej
mgr Katarzyna Przała

 

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

mgr Jan Rogało

 

Uczelniana Komisja Wyborcza

mgr Patrycja Kruk

 

Komisja do przyznawania stypendium doktoranckiego

mgr Magdalena Czajka  

 

Przedstawiciele doktorantów w Radach Wydziału:

Wydział Architektury i Wzornictwa – mgr Julia Wleklińska
Wydział Grafiki – mgr Agnieszka Borkowska
Wydział Malarstwa – mgr Marek Rogulski
Wydział Rzeźby i Intermediów – mgr Szymon Stala

 

 

Załączniki:

  • Regulamin Samorządu Doktorantów – pobierz plik (.pdf)
  • Uchwała Senatu nr 190/2014 z dnia 26 lutego 2014 w sprawie stwierdzenia zgodności uchwalonego przez Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów Kodeksu etyki doktoranta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik (.pdf)
  • Załącznik nr 1, Kodeks etyki doktoranta ASP w Gdańsku – pobierz plik (.pdf)