Stypendia

KRD.jpg

Stypendia i Granty dla Doktorantów 

 

  • Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 – pobierz

 

Porozumienie z dnia 14.11.2017 r. w sprawie wysokości stawek stypendiów oraz progów dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2017/2018 –  pobierz

Aneks z dnia 1.12.2017 r. do Porozumienie z dnia 14.11.2017 r. w sprawie wysokości stawek stypendiów oraz progów dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2017/2018 – pobierz
 

Rodzaje stypendiów