System Zapewnienia Jakości Kształcenia

W skład systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wchodzi:

  1. Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia, który pełni funkcję doradczą i rekomendacyjną wobec Rektora i Senatu.
  2. Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia i Zespół Instytutu które pełnią przede wszystkim funkcję doradczą i rekomendacyjną wobec kierownika jednostki.

 


 

Pliki do pobrania:

  • Autonomia programowa uczelni – Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego – pobierz plik (.pdf)
  • Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego? – pobierz plik (.pdf)

 


 

Więcej informacji: