Informator dla studenta 1 roku

 

Miło nam Cię powitać w gronie studentów gdańskiej ASP. Przyjmij nasze gratulacje i życzenia jak największej satysfakcji ze studiów.

 

Rozpoczynasz właśnie twórczą przygodę - przed Tobą nowe, motywujące wyzwania, fascynujące spotkania i ogrom inspiracji. Na uczeni nie tylko udoskonalisz swój warsztat, ale także zdobędziesz nowe umiejętności ucząc się od uznanych profesjonalistów. Doświadczeni wykładowcy odkryją przed Tobą bogactwo technik artystycznych, środków przekazu i najnowszych metod projektowania. Przestronne, kompleksowo wyposażone pracownie pozwolą Ci na realizację najśmielszych wizji. Podczas plenerów i zagranicznych stypendiów poznasz studentów z całego świata, z którymi wymienisz doświadczenia i podzielisz się zdobytą wiedzą oraz umiejętnościami.

To wszystko przed Tobą. Wiemy jednak, że początki bywają trudne, – aby ułatwić Ci pierwsze dni na uczelni zebraliśmy w tym informatorze podstawowe informacje i wskazówki dotyczące studiowania na Akademii. Powodzenia.

 

Władze Uczelni i Wydziałów

Rektor
dr hab. Krzysztof Polkowski
 

Prorektor ds. kształcenia i studenckich
dr hab. Adam Kamiński
 

Dziekani Wydziału Architektury i Wzornictwa
Dziekan: dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz
Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Maciej Świtała  
Prodziekan: dr Paweł Gełesz
 

Dziekani Wydziału Grafiki
Dziekan: prof. Sławomir Witkowski
Prodziekan: dr Łukasz Butowski
 

Dziekani Wydziału Malarstwa
Dziekan: dr hab. Jacek Kornacki
Prodziekan ds. studenckich: dr Aleksandra Jadczuk 
Prodziekan ds. artystycznych i naukowych: dr Marek Wrzesiński
 

Dziekani Wydziału Rzeźby i Intermediów
Dziekan: prof. Katarzyna Józefowicz
Prodziekan: dr hab. Tomasz Sobisz
Prodziekan: dr Jarosław Czarnecki

 

Dział organizacji toku studiów (DOTS)

Jest dla nas niezwykle ważne, aby każdy student w razie potrzeby uzyskał w DOTS pomoc i radę.

Sprawami przebiegu studiów zajmuje się Sekcja Toku Studiów (skrót: STS) pok. 101, to tu pomożemy Ci w trudnych i budzących wątpliwości sytuacjach. Pamiętaj, zasygnalizuj nam swój problem lub trudność wcześniej, abyśmy mogli w porę zareagować. U nas na początku października podpiszesz umowę, odbierzesz  legitymację studencką oraz złożysz wydrukowany wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
 

Sprawami Wydziału zajmuje się Sekcja Organizacji Kształcenia (skrót: SOK) to tu uzyskasz informacje nt. programu studiów, planu zajęć, zapisów do pracowni, sesji dyplomowej oraz umówisz termin spotkania z Dziekanem.
 

Sprawami pomocy materialnej zajmuje się Sekcja Nauczania (skrót: SN) pok. 101 to tu uzyskasz informacje dotyczące pomocy materialnej.

 

Drogi Studencie, jesteś zawsze mile widziany w:

Poniedziałek 10:00 - 14:00
Wtorek 12:00 - 14:00
Środa – nieczynne
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 12:00 - 14:00

 

Prosimy o przestrzeganie wyżej podanych godzin urzędowania. Usprawni to pracę Działu,
a studentom pozwoli szybko i skutecznie załatwić swoje sprawy. Dziękujemy :-)

 

Przestrzegaj następujących zasad

 • Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem Studiów na stronie www.asp.gda.pl w zakładce: studenci >> dział organizacji toku studiów  >> akty prawne.
 • Przestrzegaj zasad społeczności akademickiej.
 • Powołaj starostę roku do kontaktu z DOTS.
 • Zapoznaj się z umową, którą podpiszesz z Uczelnią na początku roku akademickiego dostępną na stronie www.asp.gda.pl w zakładce: studenci >> akty prawne.
 • Uczestnicz regularnie w zajęciach.
 • Korzystaj z systemu AKADEMUS, który jest uczelnianym internetowym narzędziem wspomagającym pracę pracowników i studentów uczelni. Znajdziesz w nim informacje dotyczące m.in. nr indywidualnego konta Studenta, programu studiów, uzyskiwanych w procesie kształcenia ocen oraz złożysz on-line wnioski o stypendium. Twoje konto rekrutacyjne automatycznie stanie się kontem Studenta. Login i hasło do konta pozostają te same. Dbaj o to, aby podane dane kontaktowe były aktualne!
 • W korespondencji elektronicznej z nauczycielami akademickimi używaj oficjalnego, akademickiego adresu email  - imie.nazwisko@asp.gda.pl. Nie zaczynaj swego listu inaczej, jak od słów: Szanowna Pani/Panie z podaniem tytułu naukowego lub sprawowanej funkcji, np. Szanowna Pani Profesor, Szanowny Panie Doktorze, Szanowny Panie Dziekanie itp.

 

Elektroniczna legitymacja studencka  ELS

ELS to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym. Spełnia ona rolę legitymacji studenckiej oraz karty miejskiej.

 • Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta;
 • Student ma prawo do posiadania ELS od chwili rozpoczęcia nauki do jej zakończenia, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów I stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia studiów;
 • W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej, student jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni;
 • Ważność legitymacji studenckiej potwierdza się, co semestr, w STS.

 

Co musisz zrobić, aby korzystać z biletu okresowego na legitymacji studenckiej?

 1. Złożyć „Wniosek o umożliwienie ładowania legitymacji studenckiej biletami okresowymi” wraz z legitymacją studencką w jednym z punktów przyjmowania wniosków:

 • Punkt obsługi klienta nr 2
  ul. Wyspiańskiego 9A
 • Punkt obsługi klienta nr 3
  Dworzec PKP Gdańsk Główny (w tunelu)
 • Punkt obsługi klienta nr 4
  ul. Świętokrzyska 15 (pętla tramwajowa Łostowice - Świętokrzyska)
 • Punkt reklamacyjny
  ul. Na Stoku 49
 1. Odebrać kartę w miejscu złożenia wniosku, maksymalny czas realizacji to 5 dni roboczych.
 2. Doładować legitymację biletem okresowym w dowolnym punkcie sprzedaży lub przenieść ważny okresowy bilet elektroniczny na legitymację studencką.

 

Aktualna lista punktów sprzedaży oraz wniosek dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku www.ztm.gda.pl, w „Instrukcji obsługi karty miejskiej i elektronicznej legitymacji studenckiej”

 

Immatrykulacja

To uroczystość, w czasie, której zostaniesz przyjęty do grona studentów naszej Uczelni. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 12 października 2018 r. o godzinie 12:00 w Auli. O szczegółach uroczystości poinformujemy na stronie internetowej uczelni.

 

Bieżące informacje

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kształcenia (plany zajęć, kalendarz roku akademickiego) oraz wiele innych znajdziesz na naszej stronie asp.gda.pl w zakładce: studenci oraz wydziały. Stronę sprawdzaj na bieżąco - znajdziesz tam przydatne informacje.

 

Szkolenie BHP

 

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych odbędzie się tylko w dniu ...................., w związku, z czym nie będzie możliwości uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie.

 

Szkolenie BHP dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych odbędzie się na pierwszym zjeździe. Szczegółowe informacje dotyczące daty i godziny zostaną przesłane drogą mailową.

 

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne wszystkich studentów I roku z Prorektorem ds. kształcenia i studenckich odbędzie się dnia ........................... o godz. 12:00 w Audytorium.

 

Test kwalifikujący z języka angielskiego

Test z języka angielskiego, mający na celu zakwalifikowanie każdego studenta do grupy o odpowiednim poziomie przeprowadzony będzie przy użyciu platformy elektronicznej.

 

Wszystkie informacje odnośnie dokładnego terminu oraz przeprowadzenia testu z języka angielskiego zostaną opublikowane na stronie www.asp.gda.pl, w zakładce: studenci >> komunikaty oraz zostaną przesłane drogą mailową na adresy podane podczas rejestracji w systemie IRK. Prosimy o bieżące sprawdzanie poczty.

 

Stypendia – pomoc materialna

Podczas studiów możesz otrzymać wsparcie finansowe w postaci różnego rodzaju stypendiów. Ubiegać się możesz zarówno o stypendium Rektora dla najlepszych studentów jak również możesz skorzystać ze wsparcia ze środków przeznaczonych na pomoc materialną.

Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dostępnym na stronie asp.gda.pl w zakładce: studenci >> stypendia >> akty prawne i jeżeli spełniasz kryteria, zaloguj się w Panelu Studenta, złóż wniosek on-line o stypendium które Ciebie interesuje a następnie wydrukowany wniosek, ze wszystkimi załącznikami, dostarcz do właściwej Sekcji.  

 

1. Wnioski o stypendium: socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych, należy złożyć w SN pok. 101

2. Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w STS pok. 101
 

Nabór wniosków odbędzie się w dniach (w przygotowaniu)

 

Możesz również ubiegać się o wsparcie w postaci:

 • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia,
 • stypendium Marszałka województwa Pomorskiego,
 • stypendiów Prezydenta Miasta,
 • stypendiów fundowanych,
 • i wiele innych

 

Więcej informacji o stypendiach i terminach naboru wniosków znajdziesz na stronie asp.gda.pl w zakładce: studenci >> stypendia

 

Biuro karier i współpracy

Informacje dotyczące działalności biura, w tym aktualne oferty pracy, praktyk i staży, a także szkoleń, warsztatów, kursów, wspierających studentów i absolwentów ASP w wejściu na rynek pracy, publikowane są na stronie asp.gda.pl, w zakładce: Akademia >> Biuro Karier
i Współpracy

 

Ośrodek Informatyczny (Wi-fi)

Aby założyć konto dostępowe do uczelnianej sieci bezprzewodowej (eduroam) należy zgłosić się do Ośrodka Informatycznego (pok. A13) z wypełnionym wnioskiem i aktualną legitymacją studencką.

Wniosek można pobrać przy wejściu do OI oraz na stronie asp.gda.pl,w zakładce: studenci >> dział organizacji toku studiów >> wzory podań

 

Biblioteka

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w tzw. Wolnym Dostępie. Oznacza to, że do większej części księgozbioru, umieszczonego w otwartej przestrzeni Biblioteki, będziesz miał swobodny dostęp.
W celu aktywacji konta, czytelnik wypełnia deklarację i oddaje ją dyżurującemu bibliotekarzowi.

Formularz deklaracji dostępny jest w Bibliotece. Bibliotek znajduje się w Gmachu Głównym Uczelni.

 

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne:

Studenci do 26 roku życia korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego swoich rodziców. Po 26 roku życia muszą ubezpieczyć się samodzielnie, składając do STS wniosek. Wzór dostępny na stronie www.asp.gda.pl  w zakładce: studenci >> dział organizacji toku studiów >> ubezpieczenia >> ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów

 

Ubezpieczenie NNW:

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe aczkolwiek zalecane. Leży ono w interesie każdego studenta ze względu na charakter zajęć. Korzyści wynikające z ubezpieczenia są niewspółmierne w stosunku do kosztów (ok. 45 zł rocznie). Ubezpieczenie jest ważne w wakacje, w Polsce i zagranicą (24h). W celu uzyskania informacji oraz wykupienia wspomnianego ubezpieczenia zgłoś się do Biura Rektora Uczelni.

 

Działalność studencka

Angażując się aktywnie w działalność studencką na ASP masz możliwość więcej czasu poświęcić temu, co rzeczywiście jest dla Ciebie interesujące. Na naszej Uczelni działają: Samorząd Studencki, Chór ASP, Teatr TeART, Laboratorium Badawcze, Galeria Studencka START, oraz Koła naukowe: 360° sztuki, Archikultura, Proces, Spaw, Obiektywni, AZS.

Informacje znajdziesz na naszej stronie asp.gda.pl w zakładce: studenci >> działalność studencka

 

Wymiana międzynarodowa

ASP w Gdańsku umożliwia skorzystanie z szerokiej oferty stypendialnej, w tym także z wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Studenci naszej uczelni mogą obecnie odbyć semestr studiów w jednej z kilkudziesięciu renomowanych uczelni zagranicznych lub wyjechać na zagraniczny staż związany z kierunkiem studiów.

Wszelkie informacje dotyczące oferty programu dostępne są na stronie asp.gda.pl, w zakładce: studenci >> wymiana zagraniczna, lub w Biurze Karier i Współpracy, pok. 210.

 

Kilka przydatnych adresów i informacji

 • Storm (sklep dla plastyków)
  zniżki dla studentów ASP za okazaniem legitymacji studenckiej (ul. Ogarna 1 i ul. Lawendowa 4)
 • Ksero A4-AO
  wydruki komputerowe oprawy dokumentów itp. - zniżka 10% dla studentów ASP za okazaniem legitymacji studenckiej (ul. Szeroka 119/1)
 • Karta do Kultury
  to Karta biblioteczna – dostęp do kultury, nauki oraz rozrywki w Trójmieście i w okolicach!Czytasz książki? Interesuję cię teatr, muzyka, sztuka? Już dziś odbierz swoją kartę biblioteczną, a wraz z nią zniżki na koncerty, przedstawienia, wystawy, do kawiarni, do kina, a nawet na różnego rodzaju kursy! Po kartę zgłoś się do wybranej filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • Księgarnia Artystyczna „FIRMIN”
  zniżka 10% dla studentów ASP za okazaniem legitymacji studenckiej
 • Teatr Wybrzeże
  zniżka 5 zł na spektakle dla studentów ASP za okazaniem legitymacji studenckiej
 • Pyra bar
  zniżka 10% oraz kawa na wynos za 4 zł dla studentów ASP za okazaniem legitymacji studenckiej (ul. Garbary 6/7)
 • Naleśnikowo
  (ul. Ogarna 125)
 • Bar turystyczny
  (ul. Szeroka 8/1)
 • Café Absinthe
  zniżki dla studentów ASP za okazaniem legitymacji studenckiej na różne napoje (budynek teatru Wybrzeże)
 • PUBy Lawendowa 8, Pułapka i Cafe lamus
  (róg ulic Lawendowa i Straganiarskiej)
   

 

mapa

 

Ulotka – pobierz