Ustawa 2.0

Reforma powstała w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – pobierz

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – pobierz