Studia niestacjonarne, Grafika - specjalność Grafika Projektowa

 

GRAFIKA - SPECJALNOŚĆ GRAFIKA PROJEKTOWA - studia niestacjonarne

 

Studia niestacjonarne I stopnia - kierunek Grafika - specjalnośc Grafika Projektowa trwają 3 lata – 6 semestrów. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy Licencjata. Podstawowym celem kształcenia na Studiach, jest wyposażenie studentów w szeroko pojęte umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym warsztatem Grafika Projektanta.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy na tak wysokim poziomie, by mogło to stanowić podstawę do podjęcia pracy zawodowej o charakterze twórczym, jak i zapewnić solidne zaplecze do ewentualnego dalszego kontynuowania edukacji w formie studiów magisterskich.

 

W procesie kształcenia bierze udział obszerny zespół wykładowców dysponujących wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym.

prof. Janusz Akermann,  prof. Zbigniew Gorlak,  prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek,  dr hab Jadwiga Okrassa prof. ASP, dr hab Zygmunt Okrassa, prof. Sławomir Witkowski, dr hab. Jacek Kornacki,  dr hab. Grzegorz Protasiuk, dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska, dr hab. Dariusz Syrkowski, dr hab. Piotr Kawiecki prof. ASP, dr hab. Aleksandra Pawliszyn, dr Zofia Krasnopolska-Wesner, dr Łukasz Butowski, mgr Aleksandra Prusinowska, mgr Dominik Włodarek, mgr Adam Świerżewski, mgr Agnieszka Gewartowska