Informacje dla kandydatów

Uwaga: Wszystkie informacje dotyczce Rekrutacji na rok akademicki 2016/17, znajują się na stronie głównej ASP w zakładce KANDYDACI.

 

Kandydatów na studia niestacjonarne prosimy o zapoznanie z tematami egzaminacyjnymi: