O Wydziale

Dziekan
dr hab. Jacek Kornacki, prof. ASP

Prodziekan ds. studenckich
dr Aleksandra Jadczuk
   
Prodziekan ds. artystycznych i naukowych
dr Marek Wrzesiński

 

Atuty kierunku - dla kogo jest ten kierunek?

Studia na Wydziale Malarstwa to niepowtarzalna atmosfera tworzona przez ludzi, których połączyła pasja tworzenia i chęć dzielenia się swoim doświadczeniem.

Charakteryzuje nas indywidualne podejście do studenta i gruntowne przygotowanie do indywidualnej pracy twórczej, zarówno w granicach malarstwa sztalugowego, z zastosowaniem tradycyjnych technologii, jak i dzieł z wykorzystaniem intermedialnych środków wyrazu.

U nas nie będziesz anonimowy. Nowoczesna infrastruktura edukacyjna wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne i trendy. Zajęcia w naszych pracowniach to komfort, przyjemność i szeroko rozumiany rozwój.

Oferujemy udział w plenerach, warsztatach i wystawach, a także bogatą ofertę stypendialną oraz wyjazdy zagraniczne do jednej z kilkudziesięciu renomowanych uczelni partnerskich.

 

Perspektywy zatrudnienia

Kim jesteś po ukończeniu naszego Wydziału? Artystą malarzem ze świetnymi kwalifikacjami do zrobienia kariery; wszechstronnym twórcą, potrafiącym działać również w przestrzeni publicznej (murale, instalacje, spektakle, performance, filmy, animacje). Nabyte umiejętności wykorzystasz przy tworzeniu scenografii teatralnych i filmowych, ilustrując książki, projektując wnętrza, ucząc w szkołach i domach kultury lub działając w agencjach reklamowych.

 
 

 

Historia Wydziału Malarstwa sięga samych początków istnienia uczelni, legendarnej „szkoły sopockiej”, której założyciele w większości byli malarzami. Krystyna Łada-Studnicka, Józefa Wnukowa, Hanna Żuławska, Janusz Strzałecki, Juliusz Studnicki, Jacek Żuławski oraz rzeźbiarz Marian Wnuk. Warto przy okazji tej publikacji wspomnieć o nich, bo byli to artyści znakomici i osobowości, o których nasi profesorowie wspominali z dużą wdzięcznością. W ciągu 60 lat historii wydziału, wśród wielu znanych i wybitnych artystów, związanych z uczelnią znaleźli się: Aleksander Kobzdej (1947-1951), Stanisław Teisseyre, który pracował w latach 1950-1965, Stanisław Michałowski (1950-1953), Stanisław Borysowski, który prowadził pracownię malarstwa od 1953 roku. W latach 1955-57 pracował Jan Cybis. Piotr Potworowski w latach 1958-1962 prowadził pracownię malarstwa po powrocie z Anglii. Teresa Pągowska właśnie tu rozpoczynała swoją karierę artystyczną.Wśród wielu wybitnych artystów i pedagogów, których losy na trwale były związane z historią wydziału i uczelni, trzeba wspomnieć o Zygmuncie Karolaku, Rajmundzie Pietkiewiczu, Maksymilianie Kasprowiczu, Władysławie Jackiewiczu, Kazimierzu Śramkiewiczu, Kazimierzu Ostrowskim oraz Jerzym Zabłockim. Nasza najświeższa historia to profesorowie, którzy niedawno przeszli na emeryturę: Hugon Lasecki, Włodzimierz Łajming, Kiejstut Bereźnicki, Andrzej Dyakowski. Dla nich historia wydziału była równocześnie ich własną. Ich wychowankowie to nie tylko obecna kadra, wychowująca kolejne pokolenia malarzy, ale także aktywni artyści tworzący w Polsce i na świecie. Przeglądając historyczne już wydawnictwa, możemy prześledzić  rolę jaką odegrał Wydział Malarstwa w kształtowaniu oblicza uczelni. Początkowo samodzielnie, by na krótko w latach 1947-50 stworzyć strukturę wydziału wspólnie z Architekturą Wnętrz. W latach 1968-2007 wydział istniał jako Wydział Malarstwa i Grafiki. To współistnienie miało istotny wpływ na kondyncję obu kierunków, dając pełnię koegzystencji artystycznej. Uzyskana samodzielność stawia przed wydziałem nowe cele i kierunki budowy własnej tożsamości, opartej na świetnej tradycji i współczesnym podejściu do pracy dydaktycznej. Wielcy artyści, którzy tworzyli historię naszej Szkoły, swoją postawą artystyczną, bezkompromisowością, poświęceniem dla idei sztuki, zawsze będą wzorem godnym pamięci dla nas, kadry dydaktycznej oraz młodych adeptów malarstwa.

Malarstwo, jak chyba żadna inna dziedzina sztuki, potrafi przywołać to co nieoczywiste, ukryte, czasami nieuchwytne i trudne do opisania. Wydaje się, że obecnie malarstwo odzyskuje energię z większą siłą, niż było to dotychczas zauważane, mimo publicznie ogłaszanych końców i triumfalnych powrotów. Siła ta polega nie tylko na ciągłości i odnawianiu tradycji, bo te są oczywiste. Artysta ze świadomością tradycji (będącą bagażem przeszłości), wybierając się w podróż zwaną Sztuką, otwiera przed sobą granice tego, co było do tej pory nieosiągalne, chociaż znajdowało się pozornie blisko. Dzieło sztuki, zawiera w sobie świat prawdy, którego poznanie warte jest wielu wyrzeczeń. Nagrodą jest zbliżenie się do tajemnic, które pozwalają dostrzec to co z pozoru niewidzialne i niezrozumiałe, to, co pozornie wydawało się być trudne i skomplikowane. Ta świadomość, którą zdobywają studentki i studenci na każdym etapie swoich studiów, pozwala im być uczestnikiem tego świata na prawach odbiorcy i twórcy. Specyfika studiów na Wydziale Malarstwa to próba zrównoważenia, tego ścisłego związku pomiędzy praktyką a teorią. Przede wszystkim, to rozwój indywidualny studenta, pozwalający na pogłębianie i zrozumienie jego własnych przeżyć, istotnych do podjęcia samodzielnej i odpowiedzialnej pracy artystycznej. To w końcu funadamentalne pytania dotyczące wartości oraz sensu tworzenia sztuki w czasach, w których dokonuje się ciągła redefinicja pojęcia sztuki oraz pojęcia obrazu.

Wydział Malarstwa wychodząc naprzeciw swojej własnej tradycji oraz współczesnym potrzebom, kształci artystów malarzy, oferując swoim studentom, kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ponadto Wydział posiada uprawnienia w zakresie przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora. Na Wydziale zatrudnionych jest 32 pracowników, w tym 19 samodzielnych pracowników nauki. Strukturę Wydziału tworzą cztery katedry: Katedra Kształcenia Podstawowego, Katedra Malarstwa, Katedra Rysunku oraz Katedra Specjalizacji, (złożona z trzech Pracowni: Malarstwa Ściennego i Witrażu, Sztuki Włókna oraz Sztuki w Przestrzeni Publicznej).

Wydział Malarstwa prowadzi studia w trybie stacjonarnym jednolitym (5 letnim).

Proces dydaktyczny oparty jest na indywidualnej pracy studenta w wybranej przez siebie pracowni. Pracownie posiadają swoje własne, niezależne programy autorskie, oparte o doświadczenia arystyczne prowadzących oraz uwzględniające specyfikę pracy. Pracownie przygotowują wystawy semestralne i końcowo roczne, które pozwalają na zapoznanie się z efektami pracy zarówno dla pedagogów i studentów, jak i dla przyszłych kandydatów.

 

Charakterystyka studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich
 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku trwają 10 semestrów. W trakcie studiów student  nabywa umiejętności  z zakresu szeroko pojętej twórczości artystycznej. Jest przygotowany do wykonania prac z zakresu malarstwa sztalugowego w technologiach tradycyjnych, współczesnych oraz z wykorzystaniem intermedialnych środków wyrazu. Dyplom na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich, składa się z trzech części; z dzieła z zakresu malarstwa; dzieła z zakresu technik uzupełniających warsztat malarski; pisemnej pracy z zakresu historii lub teorii sztuki, w której dyplomant powienien wykazać się umiejętnością analizowania i oceniania różnych zjawisk sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Praca dyplomowa musi być zapisana w formie elektronicznej. Pozytywnie zdany egzamin dyplomowy, umożliwia uzyskanie przez dyplomanta tytułu magistra sztuki. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

prof. Krzysztof Gliszczyński
Dziekan Wydziału Malarstwa w latach 2008-2012

 
Nawiązując do najnowszej historii Wydziału Malarstwa pragnę wspomnieć o znakomitych absolwentach, którzy są jego dumą. Spośród wielu wymienię Jarosława Flicińskiego, Dominika Lejmana, Paulinę Ołowską, Roberta Rumasa czy Piotra Wyrzykowskiego. Ich twórczość mieści się w kontekście redefinicji pojęcia obrazu, nie zawężając go jedynie do obiektu sztalugowego. Coraz częściej i artyści dydaktycy, i studenci poszerzają, wręcz rozpychają granice malarstwa. Istotą malarstwa pozostaje własny sposób obrazowania – medium i technologia są mniej istotne. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom, od roku akademickiego 2013/14, na Wydziale Malarstwa zostanie powołana nowa specjalność – Sztuka w Przestrzeni Publicznej, podejmująca kwestie relacji z przestrzenią zewnętrzną, kontekstem otoczenia i bezpośredniej konfrontacji z widzem.

Na koniec chcemy pochwalić się sukcesami ostatnich absolwentów Wydziału Malarstwa, którzy zdobywając nagrody w znaczących festiwalach, konkursach i przeglądach, są najlepszą rekomendacją naszego wydziału. Oto niektórzy z nich:

 • Marcin Zawicki zdobył I Nagrodę na Ogólnopolskiej Wystawie Najlepsze Dyplomy 2010, wyróżnienie na 10 Konkursie im. Gepperta w 2011 we Wrocławiu, w 2012 został zgłoszony do Paszportu Polityki a w 2013 otrzymał wyróżnienie regulaminowe na  41 Biennale Malarstwa Bielska Jesień w Bielsku Białej
 • Ewa Juszkiewicz zdobyła nagrodę pisma artystycznego Format na III Festiwalu Sztuki Młodych „Przeciąg” w 2011 w Szczecinie, wyróżnienie redakcji Art&Business na 40 Biennale Malarstwa Bielska Jesień w 2011 w Bielsku Białej, znalazła się w pierwszej dziesiątce notowań Kompasu Sztuki w roku 2012,  a w 2013 zdobyła Grand Prix  41 Biennale Malarstwa Bielska Jesień w Bielsku Białej
 • Krzysztof Nowicki został zwycięzcą prestiżowej nagrody – Artystycznej Podróży Hestii w 2013
 • Emilia Wojszel zdobyła  I Nagrodę na Ogólnopolskiej Wystawie Najlepsze Dyplomy 2011
 • Sergiusz Powałka zdobył Grand Prix na 10 Międzynarodowych Warsztatach Malarskich Pieńków 2011
 • Daniel Cybulski zdobył nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ogólnopolskiej Wystawie Najlepsze Dyplomy w 2013
 • Mateusz Bykowski zdobył nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ogólnopolskiej Wystawie Najlepsze Dyplomy w 2012
 • Honorata Martin zdobyła III nagrodę na 10 Konkursie im. Gepperta w 2011 we Wrocławiu
 • Natalia Kozieł zdobyła II nagrodę na Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych - Promocje 2011 w Legnicy
 • Alicja Czarna uzyskała wyróżnienie Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza za rok 2012, natomiast Martyna Grzeszczak, Kamila Model, Łukasz Patelczyk zostali finalistami Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych - Promocje 2012 w Legnicy
 • Aleksandra Prusinowska i Martyna Wolna otrzymały wyróżnienia w Konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch w 2012 w Warszawie, natomiast do finału zakwalifikowały się również Natalia Buza, Marta Garbaczewska, Kamila Model i Anna Wypych


dr hab. Krzysztof Polkowski
Dziekan Wydziału Malarstwa w latach 2012-2016