Wymiana zagraniczna

Współpraca z zagranicą
 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku umożliwia skorzystanie z szerokiej oferty stypendialnej.

Uczelnia posiada renomowanych partnerów w kilkudziesięciu krajach, takich jak Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.

Akademia umożliwia również wyjazd na praktykę związaną z kierunkiem studiów.

Gdańska ASP oferuje ponadto udział w plenerach, warsztatach, rezydencjach artystycznych oraz wystawach, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Podnoszenie stopnia umiędzynarodowienia Akademii jest ważnym punktem strategii rozwoju, dlatego z chęcią nawiązujemy nowe kontakty i poszerzamy możliwości współpracy.

Zagadnieniami związanymi ze współpracą zagraniczną zajmuje się Biuro Karier i Współpracy.

 


 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zrealizowała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 inwestycję "Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku".

Projekt stworzył warunki, które zapewniają pełną dostępność pomieszczeń Uczelni dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W celu zapewnienia im możliwości swobodnego poruszania, zostały przebudowane ciągi komunikacyjne. W holu głównym zainstalowano  dwie windy osobowe, umożliwiające dotarcie do wyższych pięter. Przebudowane zostało również wejście główne. Zmianie uległ układ ścian oraz w całym budynku zbudowano podjazdy ułatwiające poruszanie się na wózkach inwalidzkich po terenie uczelni. W ten sposób zapewniony został szerszy dostęp do oferty edukacyjnej i kulturowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dla wszystkich osób, niezależnie od płci, wyznania, rasy, wieku czy stopnia niepełnosprawności.

Ostateczna wartość projektu wyniosła 24 580 941 zł. 

 


 

Kontakt:
 

Główny Specjalista ds. współpracy i biura karier, koordynator programu Erasmus +
mgr Aleksandra Paciorkiewicz
e-mail: aleksandra.paciorkiewicz@asp.gda.pl
pokój 210
tel.: 58 301 21 40


Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
mgr Kamila Kwapińska
e-mail: kamila.kwapinska@asp.gda.pl
pokój 210
Tel. 58 301 21 40

 

Godziny przyjęć studentów:

Poniedziałek 10:00–14:00
Wtorek 10:00–14:00
Środa bez przyjęć
Czwartek 10:00–14:00
Piątek 10:00–14:00