Wymiana zagraniczna

 

Współpraca z zagranicą
 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku umożliwia skorzystanie z szerokiej oferty stypendialnej.
 
Uczelnia posiada renomowanych partnerów w kilkudziesięciu krajach, takich jak Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Wielka Brytania, Włochy. 
 
Akademia umożliwia również wyjazd na praktykę związaną z kierunkiem studiów.
 
Gdańska ASP oferuje ponadto udział w plenerach, warsztatach, rezydencjach artystycznych oraz wystawach, zarówno w kraju, jak i za granicą.
 
Podnoszenie stopnia umiędzynarodowienia Akademii jest ważnym punktem strategii rozwoju, dlatego z chęcią nawiązujemy nowe kontakty i poszerzamy możliwości współpracy.
 
Zagadnieniami związanymi ze współpracą zagraniczną zajmuje się Biuro Karier i Współpracy.
 
 
 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zrealizowała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 inwestycję "Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku".

Projekt stworzył warunki, które zapewniają pełną dostępność pomieszczeń Uczelni dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W celu zapewnienia im możliwości swobodnego poruszania, zostały przebudowane ciągi komunikacyjne. W holu głównym zainstalowano  dwie windy osobowe, umożliwiające dotarcie do wyższych pięter. Przebudowane zostało również wejście główne. Zmianie uległ układ ścian oraz w całym budynku zbudowano podjazdy ułatwiające poruszanie się na wózkach inwalidzkich po terenie uczelni. W ten sposób zapewniony został szerszy dostęp do oferty edukacyjnej i kulturowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dla wszystkich osób, niezależnie od płci, wyznania, rasy, wieku czy stopnia niepełnosprawności.

Ostateczna wartość projektu wyniosła 24 580 941 zł. 
 
 


 

Kontakt:

Główny Specjalista ds. współpracy i biura karier, koordynator programu Erasmus +
mgr Aleksandra Paciorkiewicz
e-mail: aleksandra.paciorkiewicz@asp.gda.pl
pokój 210
tel.: 58 301 21 40

 

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
mgr Kamila Kwapińska
e-mail: kamila.kwapinska@asp.gda.pl
pokój 210
Tel. 58 301 21 40

 

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek 10:00-14:00
wtorek 10:00-14:00
środa  bez przyjęć
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 14:00