Dział Nauki

Kierownik Działu Nauki

mgr inż. Agnieszka Nawrot
agnieszka.nawrot@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01 wew. 70 

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

Janina Damaszke
sok.minos@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01 wew. 55

Sekcja Toku Studiów

sts.minos@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01 wew. 56

Stacjonarne Środowiskowe Studia Doktoranckie

Janina Damaszke
janina.damaszke@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01 wew. 55

Stanowisko ds. pomocy materialnej i rekrutacji

mgr Anna Kowalska
pomoc.materialna@asp.gda.pl
biuro.rekrutacji@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01 wew. 16

Stanowisko ds. obsługi procedury nadawania stopni i tytułów

mgr Monika Piasecka
awanse.naukowe@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01 wew. 60