Rekrutacja 2024

Archiwum

Do podstawowych zadań Archiwum należy: gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, udostępnianie zbiorów archiwalnych i przeprowadzanie kwerend archiwalnych.        

Dokumenty są udostępniane po uzyskaniu zgody od Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na miejscu w siedzibie Archiwum. W trakcie korzystania dozwolone jest sporządzanie notatek w sposób tradycyjny, bądź wykonując kopie za pomocą własnego aparatu. Materiały archiwalne nie są wypożyczane na zewnątrz.

Archiwum ASP udostępnia materiały archiwalne po 30 latach od ich wytworzenia. 

 

Adres Archiwum:
Dom Studenta „Dom Angielski”
Chlebnicka 13/16, 80-830 Gdańsk

 

Kontakt:
Piotr Giziński
tel: 58 301 77 24
tel. kom. 530 528 845
piotr.gizinski@asp.gda.pl