Rekrutacja 2023

Archiwum

Do podstawowych zadań Archiwum należy: gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, udostępnianie zbiorów archiwalnych i przeprowadzanie kwerend archiwalnych.        

Przed wizytą w Archiwum ASP należy zapoznać się z inwentarzem materiałów archiwalnych przekazanych do Archiwum Państwowego w Gdańsku (APGd). Pozwoli to na zweryfikowanie, czy poszukiwane materiały przechowywane są w APGd czy w Archiwum ASP. Jeżeli poszukiwane akta znajdują się u nas, należy od Rektora uzyskać zgodę na udostępnienie materiałów archiwalnych. Poinformuj, jakiego rodzaju materiały mają być udostępnione i w jakim celu mają być użyte.

Archiwalia są udostępniane do wglądu na miejscu. W trakcie korzystania dozwolone jest sporządzanie notatek w sposób tradycyjny, bądź wykonując kopie za pomocą własnego aparatu. Materiały archiwalne nie są wypożyczane na zewnątrz.

Chcąc skorzystać ze zbiorów fotograficznych Archiwum ASP, należy w pierwszej kolejności przejrzeć inwentarz fotografii dostępny w zakładce Katalogi, a następnie podać pracownikowi Archiwum sygnatury poszczególnych zdjęć. W celu dalszego wykorzystania zdjęć archiwalnych, należy pamiętać o podpisaniu przygotowanej przez ASP umowy licencyjnej.

Archiwum ASP udostępnia materiały archiwalne po 30 latach od ich wytworzenia.