Rekrutacja 2024

Historia Biblioteki

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku powstała niemal równolegle z założoną w 1945 r. Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Pięknych (pierwsza nazwa Uczelni). Pierwsze materiały biblioteczne pochodziły z prywatnego księgozbioru (zakres historia i historia sztuki) odnalezionego w ruinach powojennego Gdańska i przekazanego przez władze miasta na użytek Uczelni. Wkrótce zbiory powiększyły dary profesorów oraz dar Polonii amerykańskiej, przekazany w 1950 r. dzięki staraniom prof. Józefy Wnukowej, jednej z twórczyń Uczelni.

Akcentem w historii Biblioteki była przeprowadzka Uczelni z Sopotu do Gdańska, do gmachu Wielkiej Zbrojowni, dziś Zbrojowni Sztuki. Stało się to w 1954 r. Biblioteka uzyskała wtedy własne pomieszczenia, w których funkcjonuje do dziś.