Rekrutacja 2024

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

Uczelnia jest członkiem Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

Konferencja jest organizacją reprezentującą polskie biblioteki akademickie, jej celem jest wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych dla dobra publicznego i korzyści społecznej, a w szczególności:

  • prezentowanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących bibliotek,
  • podejmowanie działań integrujących biblioteki szkół wyższych,
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do doskonalenia funkcjonowania bibliotek szkół wyższych,
  • reprezentowanie interesów pracowników bibliotek szkół wyższych,
  • dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.