Rekrutacja 2024

Publikacje pracowników ASP

W oderwaniu od publikacji Akademii Sztuk Pięknych dostępnych pod adresem https://asp.gda.pl/akademia/biblioteka-i-archiwum/biblioteka/repozytorium,421 poniżej znajduje się rejestr – bibliografia publikacji pracowników Uczelni. Zapraszamy Państwa – autorów prac i tekstów, do przesyłania informacji o tytuły uaktualniające wykaz.

 

_________________________________________________________________________________________

Polańska Anna – Digitalizacja jako element ochrony zbiorów na przykładzie zasobów Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w: Ochrona zbiorów bibliotecznych, praca zbiorowa pod red. R. Nowickiego, J. Gomoliszek, K. Wodniak, ss. 177-184, 2016.

Polańska Anna – Fotomontaże Aleksandra Krzywobłockiego z lat 1978-1973 w: Pamiętnik Sztuk Pięknych, nr 1(6), ss. 105-113, 2004.

Polańska Anna – Powstanie bibliotek cyfrowych końcem czy drugim życiem książki? Próba odpowiedzi na pytanie w kontekście Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej w: Koniec książki. Sympozjum na temat przyszłości książki, ss. 184-193, 2016.

Polańska Anna – Przedwojenna twórczość fotograficzna Aleksandra Krzywobłockiego w: Pamiętnik Sztuk Pięknych, nr 2(5), ss. 87-99, 2003.

Polańska Anna, Zelmańska-Lipnicka Anna – Wyzwania związane z ewidencją, digitalizacją i opracowaniem spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w: Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych, ss. 27-35, 2016.

Wrona Mariusz – Brzmienie i forma we francuskiej twórczości organowej – od Cesara Francka do Oliviera Messiaena (autoreferat) w: Muzyka nr 2, ss. 134-135, 2008.

Wrona Mariusz – Brzmieniowy aspekt muzyki organowej w świetle teorii sonorystycznej Józefa M. Chomińskiego w: Polski Rocznik Muzykologiczny, Tom VI, 2008.

Wrona Mariusz – Czynniki kształtujące brzmienie utworów organowych na przykładzie kompozytorów francuskich od C. Francka do O. Messiaena w: Organy i muzyka organowa XII, 2006.

Wrona Mariusz – Elementy barokowe jako dominanta nawiązań do tradycji w twórczości organowej Cesara Francka w: Barok, Tom XII, Zeszyt 1, ss.111-127, 2005.

Wrona Mariusz – Fryderyk Chopin. Poeta fortepianu, Świat Książki, 2010.

Wrona Mariusz (współautor) – Chopin: Kalejdoskop, 2010.

Wrona Mariusz – Radosław Marzec, Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII-wiecznych w: Barok, Tom XIII/1, Zeszyt 25, ss. 288-290, 2006.

Wrona Mariusz – Sonorystyka Józefa Michała Chomińskiego w świetle historii i metodologii badań nad brzmieniem w: Profesorowi Józefowi Chomińskiemu w stulecie urodzin – in memoriam / Gatunek muzyczny. Teorie, zastosowania, przemiany, 2008.

Wrona Mariusz – Tradycje sztuki organowej we współczesnej Polsce w: Culture.pl, 2007.

Wrona Mariusz – Zarys historii budownictwa organowego i twórczości organowej w Polsce w: Culture.pl, 2006