Rekrutacja 2024

Repozytorium

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

PBC – http://pbc.gda.pl/dlibra

Publikacje ASP

Realizując zadania Uczelni zdefiniowane w Statucie ASP, Biblioteka włącza się w zadania związane z upowszechnianiem i pomnażaniem osiągnięć nauki i sztuki poprzez dokumentowanie i rozpowszechnianie wydawnictw własnych Uczelni. W witrynie udostępniane są repliki cyfrowe publikacji zwartych (monografie i katalogi) oraz kolejne tomy Zeszytów Wydawniczych. Zapraszamy do lektury.