Rekrutacja 2024

Repozytorium

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

PBC – http://pbc.gda.pl/dlibra

Publikacje ASP

Realizując zadania Uczelni zdefiniowane w Statucie ASP, Biblioteka włącza się w zadania związane z upowszechnianiem i pomnażaniem osiągnięć nauki i sztuki poprzez dokumentowanie i rozpowszechnianie wydawnictw własnych Uczelni. W witrynie udostępniane są repliki cyfrowe publikacji zwartych (monografie i katalogi) oraz kolejne tomy Zeszytów Wydawniczych. Zapraszamy do lektury.

Czasopisma

Wykaz czasopism krajowych prenumerowanych w 2019 r. dostępnych w czytelni:

 • Architektura & Biznes
 • Architektura Murator
 • Arteon
 • Artluk
 • Autoportret
 • Bibliotekarz
 • Biul. Historii sztuki
 • Dobre Wnętrze
 • Artysta i sztuka
 • Czas kultury
 • Estrada i Studio
 • EXIT
 • Fotografia
 • Archiwista polski
 • 2+3D Grafika Plus Produkt
 • Newsweek Polska
 • Polityka
 • Przegląd Biblioteczny
 • SZUM
 • SMAK
 • Dziennik Bałtycki
 • Gazeta Wyborcza


Czasopisma dostępne on-line: