Rekrutacja 2024

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023, poz.2012) – pobierz (481 KB) pdf
  2. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej dalej: Rozporządzenie w sprawie ewaluacji – pobierz (548 KB) pdf
  3. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dalej: Rozporządzenie w sprawie POL-on – pobierz (392 KB) pdf
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2022 poz. 2202), dalej: Rozporządzenie w sprawie dyscyplin – pobierz (244 KB) pdf