Rekrutacja 2023

Postępowanie profesorskie

Zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U z 2018 r. poz 1668 ze zm) Podmiotem odpowiedzialnym za postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora w całości jest Rada Doskonałości Naukowej. Postępowanie w sprawie  nadania tytułu profesora jest wszczynane wyłącznie na wniosek samego zainteresowanego. Wniosek ten składa się bezpośrednio do Rady Doskonałości Naukowej.

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora