Rekrutacja 2023

Skład Rady ds. stopni w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Kadencja 2021-2024

prof. Janina Rudnicka – Przewodnicząca Rady
prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka – zastępca Przewodniczącej Rady

prof. Jarosław Bauć
prof. Mariusz Białecki
prof. ASP dr hab. Marta Branicka
prof. ASP dr hab Maciej Dojlitko
prof. Jacek Dominiczak
prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal
prof. Sławomir Fijałkowski
prof. Roman Gajewski
prof. Krzysztof Gliszczyński
prof. Zbigniew Gorlak
prof. Grzegorz Klaman
prof Jacek Kornacki
prof. ASP dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz
prof. Waldemar Marszałek
prof. Tadeusz Pietrzkiewicz
prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki
prof. ASP dr hab. Jan Sikora,
prof. ASP dr hab. Tomasz Skórka
prof. Beata Szymańska
prof. Jarosław Szymański
prof. Maciej Świtała
prof. Wojciech Zamiara
 
Uchwała Senatu nr 51/2020 z dnia 25 listopada 2020 w sprawie powołania Rady Naukowej ds. stopni w dziedzinie sztuki - przejdź do strony