Program Erasmus+ dla pracowników Uczelni

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oferuje swoim pracownikom następujące możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (wyjazd typu STA),
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu podnoszenia kwalifikacji związanych z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (wyjazd typu STT).

 

Wymagane dokumenty – wyjazdy typu STA i STT:

 • Zgłoszenie na wyjazd w celach dydaktycznych / szkoleniowych,
 • indywidualny program nauczania / szkolenia,
 • certyfikat językowy lub deklaracja pracownika o stopniu znajomości języka obcego umożliwiającego zrealizowanie zajęć/szkolenia za granicą,
 • list motywacyjny do odbycia szkolenia/poprowadzenia zajęć kierowany do Uczelnianej Komisji Kwalifikującej Pracowników Uczelni na Wyjazdy w Ramach Programu Erasmus+ z poparciem bezpośredniego przełożonego (zgodą na wyjazd).

 

Dodatkowy nabór na wyjazdy pracowników 11-25.03.2019

Rekrutacja uzupełniająca dla pracowników ASP – Decyzja Prorektora

 

Szczegółowych informacji na temat udziału w wyjazdach udziela Koordynator programu Erasmus+: mgr Maria Klawa, e-mail: erasmus@asp.gda.pl Tel. 058 301 21 40.

Pobierz: Spis nadchodzących wydarzeń, w których można wziąć udział za pośrednictwem programu.

 

Pliki do pobrania:

 • Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2021 – pobierz
 • Erasmus+ – wsparcie indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami – pobierz
 • Indywidualny plan szkolenia lub pracy – pobierz
 • Indywidualny program nauczania – pobierz
 • Informator – pobierz
 • Uczelniane zasady alokacji środków na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19 – pobierz
 • Uczelnie partnerskie 2019/2020 – pobierz
 • Jak wypełnić indywidualny program nauczania lub szkolenia – pobierz
 • Zasady kwalifikacji pracowników – pobierz
 • Zgłoszenie na wyjazd w celach dydaktycznych – pobierz
 • Zgłoszenie na wyjazd w celach szkoleniowych – pobierz
 • Skład Uczelnianej Komisji Kwalifikującej Pracowników Uczelni na Wyjazdy w Ramach Programu Erasmus+ – pobierz Procedura realizacji programu Erasmus – pracownicy – pobierz
 • Ubezpieczenie EKUZ dla pracownika – pobierz
 • Formularz dane bankowe – pobierz
 • Wzór umowy dla pracowników – pobierz