Wyjazdy na praktykę

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki/staże w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

Pisemny egzamin z języka angielskiego: 21.02.2019 o godzinie 14:15 w Audytorium.

Datę rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim ustalimy indywidualnie podczas pisemnego egzaminu.

Serdecznie zapraszamy studentów zainteresowanych wyjazdem na praktyki/staże w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 do wzięcia udziału w rekrutacji.

Krok pierwszy

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji oraz listą dostępnych przedsiębiorstw.

Krok drugi

Pobierz i uzupełnij wniosek o wyjazd.

Krok trzeci

W terminie od 23.01 do 11.02.2019 r. złóż uzupełniony wniosek oraz ewentualne zaświadczenia dot. znajomości języka w Biurze Karier i Współpracy (pokój 210). Wnioski można składać w godzinach przyjęć studentów:

Poniedziałek 10:00 – 14:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Czwartek 10:00 – 14:00
Piątek 10:00 – 14:00

Krok czwarty:

Przyjdź na test z języka angielskiego dla osób wnioskujących o wyjazdy.

Następnie weź udział w rozmowach kwalifikacyjnych w języku angielskim, które odbędą się po teście, wg ustalonych grafików.

 


Załączniki:

  • Praktyki, lista przedsiębiorstw – pobierz
  • Wniosek o wyjazd na praktyki – pobierz
  • Tabela kompetencji językowych – pobierz
  • Zasady rekrutacji na wyjazdy na praktyki Erasmus 2019 – pobierz
  • Learning Agreement for traineeship – pobierz
  • Zasady korzystania z narzędzia OLS – pobierz
  • Dane Bankowe Studenta – pobierz 
  • Zasady realizacji wyjazdów na praktyki – pobierz